ارزیابی قابلیت الگوریتم های طبقه بندی مبتنی بر زاویه وکتابخانه طیفی در بارز سازی لکه های نفت بر روی خلیج فارس AVHRR تصاویر

نام پروژه ::ارزیابی قابلیت الگوریتم های طبقه بندی مبتنی بر زاویه وکتابخانه طیفی در بارز سازی لکه های نفت بر روی خلیج فارس AVHRR تصاویر
حجم فایل ::۲۳۳ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته زیست شناسی
فرمت :: pdf
صفحات :

قیمت : ۱۴۰۰ تو مان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

چکیده:
مقدمه
مواد و روش ها
پردازش تصویر
شناسایی عناصر طیفی از تصویر به روش نیمه اتوماتیک
طبقه بندی تصویر
ارزیابی طبقهبندی
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

1400 تومان – پرداخت و دریافت فایل