ارزیابی آیین نامه های گودبرداری معتبر دنیا و مقایسه آنها با مقررات موجود در داخل کشور(رایگان)

نام پروژه ::ارزیابی آیین نامه های گودبرداری معتبر دنیا و مقایسه آنها با مقررات موجود در داخل کشور
حجم فايل :: 498 کيلو بايت
دسته بندي::رشته عمران و معماری
فرمت :: pdf
صفحات ::26
قيمت : رايگان

چکیده مقاله:

 چکیده :

عملیات گودبرداری در زمره عملیاتهای خاکی خطرناک قرار دارد. بر اساس آمارهای موجود
همه ساله در پروژه های گودبرداری بدلیل عدم رعایت اصول ایمنی، انسا نهای زیادی جان خود را از
دست داده یا صدمات شدیدی م یبینند. امروزه در بیشتر کشورها به دلیل اهمیت این موضوع، برای
فعالیت های مربوط به گودبرداری و رعایت اصول ایمنی، استانداردها و دستورالعم لهای جداگان های تهیه
شده و مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران در برخی از مدارک فنی ساختمانی (استانداردها، آیین نامه ها،
مقررات ساختمانی، مشخصات فنی و …) مقررات و ضوابطی برای ایمنی در گودبرداری درج شده است
که از جمله می توان به مواردی همچون ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (وزارت مسکن و شهرسازی)،
آیین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی (وزارت کار و امور اجتماعی) و توصیه های سازمان
آتش نشانی تهران اشاره کرد. تحقیق حاضر، بررسی ضوابط و مقررات موجود در آیین نامه های گودبرداری
خارجی و مقایسه آنها با موارد مندرج در مدارک فنی و آیین نامه های داخلی را ارائه می نماید.
آیین نامه های گودبرداری خارجی استفاده شده در این مقایسه عبارتند از: آیین نامه اشا (آمریکا)، آیی ننامه
اجرای گودبرداری در غرب استرالیا، دستورالعمل اجرایی اداره امنیت و سلامتی کانادا.

دانلود با لينك مستقيم