ارزیابی استرس شغلی کارکنان برخی ازواحدهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

نام پروژه :: ارزیابی استرس شغلی کارکنان برخی ازواحدهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق و راههای کاهش آن
حجم فایل ::۷۴۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت :: Word
صفحات ::۸۹

قیمت : ۱۲۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

12900 تومان – خرید

فهرست مطالب:

فصل اول :    ۶
مقدمه و کلیات    ۶
۱-۱-    مقدمه :   استرس یک واقعیت انکار ناپذیر در زندگی کنونی است و گریز از آن امکان پذیر نمی باشد. اگر چه در علم    ۷
۱-۲- بیان موضوع تحقیق    ۸
۱-۳- اهمیت تحقیق    ۸
-۴- هدف از انجام تحقیق    ۹
۱-۵- سوالات تحقیق    ۹
۱-۶- تعریف جامعه آماری    ۹
۱-۷- تعریف نمونه گیری :    ۹
۱-۸- انواع نمونه گیری :    ۹
۱-۸-۱- الف- نمونه گیری احتمالی یا شانسی یا تصادفی    ۱۰
۱-۸-۲- ب- نمونه گیری غیر احتمالی یا غیر شانسی    ۱۰
۱-۹- نمونه گیری در این تحقیق    ۱۰
۱-۱۰- جمع آوری اطلاعات    ۱۰
۱-۱۱- انواع روش های جمع آوری اطلاعات :    ۱۰
۱-۱۲- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق :    ۱۱
۱-۱۳- روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات :    ۱۱
۱-۱۴-    تعریف روش تحقیق :    ۱۲
۱- ۱۵- انواع روش تحقیق :    ۱۲
۱-۱۶- روش تحقیق مورد استفاده :    ۱۳
۱-۱۷- محدودیت های تحقیق :    ۱۴
۱-۱۸- سیر تکاملی تحقیق :    ۱۴
۱-۱۹- تحقیق های پیشین در رابطه با موضوع پایان نامه (ارزیابی استرس شغلی ) :    ۱۴
فصل دوم :    ۱۶
معرفی موضوع    ۱۶
۲-۱- تعریف لغوی استرس    ۱۷
۲-۲- استرس ازدیدگاه هنس سلای    ۱۸
۲-۳- نمونه هایی از استرس    ۱۸
۲-۴- استرس از دیدگاه پرفسور فرجاد    ۱۸
۲-۵- خانم ها و استرس شغلی    ۱۹
۲-۶- انواع استرس    ۱۹
۲-۷- دلایل استرس شغلی چیست؟     تقریبا ً همه معتقدند که استرس شغلی ، نتیجه تعامل بین فرد شاغل و شرایط کاری اوست. گرچه نقطه نظرات متفاوتی بر اهمیت مشخصات فردی کارکنان در مقایسه با شرایط کاری به عنوان دلیل اولیه  استرس شغلی وجود دارد. این نقطه نظرات متفاوت مهم هستند، زیرا طرق مختلفی را برای پیشگیری از استرس در کار، پیشنهاد می کنند. بر طبق یک مکتب فکری ، تفاوت در مشخصات فردی مانند شخصیت و شیوه سازگاری فرد ، مهم ترین عوامل در ایجاد استرس کاری در افراد است. به عبارت دیگر، چیزی که برای یک نفر استرس زا است ممکن است برای دیگری مهم نباشد.    ۱۹
۲-۸- علل ایجاد استرس بدخیم و مضر در مدیران :    ۲۰
۲-۹- برخی از علائم هشدار دهنده استرس طبق موسسه ملی بهداشت و ایمنی حرفه ای(NIOSH)  شغلی عبارتند از:    ۲۰
۲-۱۰- شرایط شغلی که ممکن است منجر به استرس شود :    ۲۱
۲-۱۱- علائم استرس شامل موارد زیر است :    ۲۱
۲-۱۲- نشانه های استرس شغلی :    ۲۲
۲-۱۳- عوامل ایجاد استرس: ۱- عوامل مرتبط با شغل و محیط کاری  ۲- عوامل مرتبط با فرد  ۳- عوامل مرتبط با مدیریت    ۲۲
۲-۱۴- عوامل بوجود آورنده استرس شغلی :۱٫ حمایت نکردن مسئولین از کارکنان  ۲٫ ارزشیابی های ناعادلانه   ۳٫ عدم امنیت شغلی و عدم امکان ارتقاء و پیشرفت  ۴٫ وجود همکاران ناخوشایند  ۵٫ حجم زیاد کارها یا بیش از اندازه کم بودن کارها  ۶٫ ساعات کاری نامعلوم و مشکلات خانوادگی و عدم استراحت به موقع کارکنان   ۷٫ تقاضاهای زیاد ارباب رجوع  ۸٫ رقابت غیر معمول بین پرسنل و نادیده گرفتن خواسته های آنان ۹٫ عدم رسیدگی به شکایات کارکنان    ۲۳
۲-۱۵- عوامل استرس زا : اینکه چیزی استرس زا هست یا نه ، تا حدود زیادی به نحوه ی تفکر و نگرش ما درباره ی آن بستگی دارد . این نگرش ممکن است در حالات مختلف ، متفاوت باشد .   عوامل استرس زا هم مثل خود استرس به دو دسته تقسیم می شوند :   استرس زاهای خوشایند و ناخوشایند.که در این مورد هم در بسیاری از مواقع ، واکنش افراد مختلف در برابر یک عامل استرس زا متفاوت است.استرس از دو جا می آید : درون جسم یا فکر ما و بیرون بدن ما.استرس زاهای درونی هم با بیولوژی فرد رابطه دارند و هم با ویژگیهای شخصیتی او .    ۲۳
۲-۱۸- عوامل ایجاد استرس در اداره جات و شرکتها :    ۲۵
فصل سوم :    ۵۵
معرفی سازمان    ۵۵
۳-۱- تاریخچه فرآیند کاری و خدماتی شرکت    ۵۶
۳-۲- بلوک معدنی بافق    ۵۶
۳-۳- معدن چغارت    ۵۶
۳-۴- معدن سه چاهون    ۵۷
۳-۵- روش استخراج :    ۵۷
۳-۶- فرآیند کاری شرکت    ۵۷
۳-۷- کارخانه فرآوری :    ۵۸
۳-۸- طرح های در دست اقدام :    ۵۸
۳-۹- فعالیت های جنبی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران :    ۵۹
۳-۱۰- فعالیتهای شرکت سنگ آهن مرکزی در جهت کنترل آلودگیها    ۵۹
۳-۱۱- فعالیتهای شرکت درجهت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست :    ۶۰
۳-۱۲- فعالیت های شرکت در حفاظت از محیط زیست :    ۶۰
۳-۱۳- عنوان برخی ازمشاغلی که دارای سختی کار واسترس بیشتری نسبت به سایر مشاغل دارند :    ۶۰
فصل چهارم :    ۶۲
تجزیه وتحلیل اطلاعات    ۶۲
فصل پنجم :    ۸۳
نتیجه گیری وپیشنهادات    ۸۳
۵-۱- نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات در این پژوهش :    ۸۴
۵-۲- عواملی که نقش بیشتری در استرس شغلی کارکنان برخی ازواحدهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران دارد شامل موارد زیر می باشد :    ۸۵
منابع و مأخذ :    ۸۹

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

12900 تومان – خرید