ازآستين طبيبان،قولي درمسئووليت مدني پزشكان(رایگان)

نام مقاله :رشته حقوق : ازآستين طبيبان ، قولي درمسئووليت مدني پزشكانازآستین طبیبان

فرمت word تعداد صفحه 35حجم فايل 58 کيلو بايت

قيمت : رایگان

برای دانلود مستقیم مقاله روی بنر زیر کلیک کنید

فهرست مطالب :

چكيده:

درباره مسئووليت مدني پزشكتن درحقوق كنوني ايران ، دو متن قانوني مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامي درحالي كه متن نخست ، مسئووليت طبيب را دربرابر بيمار مسووليتي محض معرفي مي كند ، متن دوم به پزشك اجازه مي دهد تا با اخذ برائت از بيمار از هرگونه ضماني مبرا شود.

دراين مقاله باتوجه به سابقه فقهي اين دو ماده، اغراق درمسئووليت مطلق وبي مسووليتي طبيبان تعديل شده است.