اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی

نام پروژه ::اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی
حجم فایل :: ۳۶ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
  فرمت :Word
صفحات ::۶۰

قیمت : ۲۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب

اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی

تقدیر و تشکر
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
اهمیت و ضرورت مسئله
بیان مسئله
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف واژه ها
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
فرماندهی و اصول رهبری نظامی
شجاعت
صلاحیت
خستگی ناپذیری
آموزش صحیح زیر دست
هدایت و کنترل
توانایی نظامی
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری
مقیاس درجه بندی
روایی و پایائی اندازه گیری
ابزار تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادها
پیشنهاد برای موضوعهای پژوهشی
محدودیتهای تحقیق
ضمائم
پرسشنامه
فهرست منابع

چکیده:
در وجود هر انسانی مقداری نیروی حیاتی، انرژی، امکانات و استعدادهای خاص نهفته است که اگر شرایط و فرصت مناسب برای او فراهم گردد. این نیروها و استعدادها، آشکارا و به طور رشد می کنند.
هدف از پژوهش حاضر عبارت است از اینکه خصوصیات یک فرمانده چیست و چرا دانشجویان به این تخصص علاقه خاصی نشان نمی دهند.
فرماندهی که یک امر بسیار خطیر در سازمانهای نظامی می باشد اهمیت وافری دارد. از خصوصیات یک فرمانده می توان به شجاعت، صلاحیت، خستگی ناپذیری و آموزش صحیح زیردست اشاره کرد.
همچنین هدایت و کنترل و توانایی نظامی نیز از مشخصات بارز این تخصص می باشد. فرمانده باید بتواند متضادترین خصایص یعنی عزم و احتیاط و دلیری و شجاعت را در وجود خود یکجا جمع نمائید.
۶۰

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

2900 تومان – ok