اطلاعات سازمان سنجش

برای اطلاعات بیشتر لطفا به سایت سنجش مراجعه کنید sanjesh.org

 • اطلاعيه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور درباره ‌فهرست ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي ‌مختلف ‌تحصيلي داراي ‌شرايط ‌خاص و همچنين برنامه زمان و مكان مراحل مصاحبه ، معاينه وگزينش درآزمون ‌سراسري ‌سال 1391
 • انتخاب رشته مجازي آزمون سراسری سال 1391 – گروه علوم انساني
 • انتخاب رشته مجازي آزمون سراسری سال 1391 – گروه علوم تجربي
 • انتخاب رشته مجازي آزمون سراسری سال 1391 – گروه علوم رياضي و فني
 • انتخاب رشته مجازي آزمون سراسری سال 1391 – گروه هنر
 • انتخاب رشته مجازي آزمون سراسری سال 1391 – گروه زبانهاي خارجي
 • کارنامه نتايج علمي آزمون سراسري سال 1391
 • خرید کارت اعتباری اعلام علاقه مندی به گزینش در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان(تربیت معلم سابق) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و … آزمون سراسری 1391
 • خرید کارت اعتباری اعلام علاقمندی به گزینش در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی آزمون سراسری سال 1391
 • اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1391، تاريخ، محل و نحوه توزيع دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2)، و همچنين زمان ،نحوه تكميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينترنتي براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در آزمون سراسري سال 1391 شده اند
 • خرید کارت اعتباری انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری سال 91
 • دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1391
 • اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص بسته آموزشي انتخاب رشته

TOEFL

 • اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره توزيع كارت ورود به جلسه آزمون TOEFL) PBT) مورخ 28/5/91 (Aug.18.2012)