بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

نام پروژه ::بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته اقتصاد
فرمت :Word
صفحات ::۱۴۴

قیمت : ۷۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
فصل اول : نوآوریهای ابزاری
۱-۱ )مقدمه:
(۱-۲ ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری
۳-۲-۱ )حسابهای ویژه جاری:    Special checking Account
(۱-۲-۲ گواهی سپرده certificate of deposit: CDs
(۳-۲-۳ براتهای وعده دار Bankers acceptances
(۱-۲-۴ کارتهای اعتباری: Credit Cards
(۳-۲-۵ حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]
(۳-۲-۶ سپرده شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits
(۱-۲-۷ تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization
۳-۳ )انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم
۳-۳-۱ )اوراق سهام
اختیار معامله سهام
حق خرید اضافی سهام
حق تقدم
ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک
معاملات آتی شاخص بندی شده
(۱-۳-۷ ابزارهای بدهی
(۱-۳-۳ ابزارهای مشتقه
معاملات سلف
معاوضه
ساختار معاملات معاوضه
انواع معاملات معاوضه
انواع اختیار معامله
۱-۴- ابزارهای ترکیبی نرخ بهره – نرخ ارز
(۱-۴-۲ ابزار ترکیبی نرخ بهره – سهام
(۳-۴-۲ ابزار ترکیبی ارز – کالا

فصل دوم: نوآوری نهادی
(۲-۱ مقدمه:
(۲-۲ موسسات سپرده پذیر:
۲-۲-۱ بانکهای تجاری:
۲-۲-۲ موسسات وام و پس انداز (S& LS) Saving and loan associations
(دارایی)
)تأمین وجوه(
(۲-۲-۳ بانکهای پس انداز Saving Banks
(۲-۲-۴ اتحادیه‌های اعتباری: Credit unions
۲-۳ )موسسات غیر سپرده پذیر:
(۲-۳-۱ شرکتهای بیمه‌ای insurance companies
۴-۳-۱-۱ )شرکتهای بیمه عمر Life insurance
(۲-۳-۱-۲ شرکتهای بیمه اموال و حوادث Property and eausality insurance
۲-۳-۱-۳)صندوقهای بازنشستگی Pension funds
انواع طرح بازنشستگی
طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده:
طرحهای بازنشستگی با مزایای مشخص:
طرحهای بازنشستگی طراح: designer pensions
۲-۳-۲)موسسات سرمایه‌گذاری
(۲-۳-۲-۱ شرکتهای سرمایه‌گذاری inrestment companies
صندوق با سرمایه ثابت
صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر فعال
خانواده صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سایر اقتصادها
بریتانیا
آلمان
ژاپن
(۴-۳-۲-۲ بانکداری سرمایه‌گذاری Inrestment Banking
(۲-۳-۲-۳ مؤسسات تأمین سرمایه inretment bank
وظایف و نقش مؤسسات تأمین سرمایه در بازارهای مالی
نقش موسسات تأمین سرمایه در تسهیل تأمین مالی شرکت‌ها
کمک به خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در مقام دلال و کارگزار
نقش موسسات تأمین سرمایه در افزایش کارایی اطلاعاتی بازار مالی
خدمات مؤسسات تأمین سرمایه
(۴-۳-۲-۴ صندوقهای پوشش خطر (hedge fund)
(۲-۱ تعریف صندوق پوشش خطر
(۳-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۲-۲ کاهش خطر از راه ادغام و ترکیب آربیتراژ
(۲-۴ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شرکتهای ورشکسته
(۲-۵ اوراق بهادار با پشتوانه رهنی
۲-۳-۲-۵ صندوقهای وجوه وقفی endowment funds
۲-۳-۲-۶ بنگاه سرمایه‌گذاری – بانکداری Inrestment –banking firm
۲-۳-۲-۷ بنگاههای اعتباری دولتی Federal credit Agencies

فصل سوم: نوآوری تکنولوژیکی  Technology Innoration
۳-۱) مقدمه:
۳-۲) اقتصاد جدید:
۱) بانکداری الکترونیکی
مقدمه
-۳ خلاصه‌ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی
-۵ مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی
۱-۵ -مزایای بانک‌های صددرصد اینترنتی
-۲-۵ معایب بانک‌های صددرصد اینترنتی
-۳-۵ کاربری بانکداری اینترنتی
خدمات جدید ارائه شده توسط بانکداری الکترونیکی
-۱ چک الکترونیک
سرویس وصول چک‌ها
۲ )پول الکترونیکی E-Money و پول نقد دیجیتال
۳ )سایر خدمات الکترونیکی:
۲ )خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار:
مقدمه
سیستم ارتباط رایانه ای
شبکه‌های ارتباط الکترونیکی (Electronic Communications Networsk) ECN
کارگزاران شبکه ای
بازارهای ارز خارجی
هزینه‌های سرمایه‌گذاری اینترنتی
دلایل پیشرفت سرمایه‌گذاری اینترنتی
زمینه سازی و آمادگی برای سرمایه‌گذاری اینترنتی

دارای پاورقی

بدون منابع

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)