اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

نام پروژه ::پروژه مالی (طراحی یک سیستم مناسب پرداخت حقوق )
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری
فرمت :: pdf و Word
صفحات ::۳۷

قیمت : ۲۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

2900 تومان – خرید

فهرست مطالب:

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد  ۱
سیستم حقوق و دستمزدpayroll system   ۲
کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد ۳
کارت ساعت ۵
ماشین ساعت زن۵
کارت اوقات کار ۶
دایره حقوق و دستمزد payroll system7
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد payroll system 9
قوانین کار مربوط به حقوق ودستمزد ۱۰
کسورات حقوق و دستمزد ۱۹
سیستم های حقوق و دستمزد ۳۰
توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد۳۱
ثبت تسهیم لیست در موسسات تولیدی  ۳۴

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده ویکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اکثر مؤسسات است.
هزینه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجزیه وتحلیل مستمر می باشد. اقزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر می گردد، توأم با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط، موجب افزایش روند استفاده از تجهیزات ماشینی و پیشرفته به منظور تولید بیشتر با ساعات کار کمتر گردیده است. تغییرات در استفاده از نیروی کار، اغلب تغییرات در روشهای پرداخت پاداش را ایجاب می نماید و این امر خود موجب تغییراتی در نحوه حسابداری هزینه های دستمزد می گردد. طبق آخرین تجزیه و تحلیلها، پرداختهای دستمزد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر مبنای درجه مهارت کارگران صورت می گیرد.
وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق ودستمزد از ساده ترین و در عین حال بااهمیت ترین آنها است. محاسبه و پرداخت درست وبه موقع حقوق و دستمزد یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان (کارگران) و کارفرما می باشد.
مدارک سیستم حقوق ودستمزد که به درستی تهیه و به آسانی قابل فهم باشند نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت مؤسسات، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار، بیمه و دارایی و…. می باشد.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

2900 تومان – خرید