پروژه در مورد ایران خودرو

ايران خودرو

عنوان ::ایران خودرو
حجم فایل ::۲۶  کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری
فرمت :: Word
صفحات ::۳۶

قیمت : ۱۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
تاریخچه تأسیس ایران خودرو
شرکت خودروسازان
سیستم مالی شرکت ایران خودرو
اداره رسیدگی اسناد
اداره حقوق و مزایا
اداره حسابداری خریدهای خارجی
اداره حسابداری اموال
حسن انجام کار
اوراق بهادار جاری
اداره پرداخت
بودجه سفارش کار
اداره کل فروش
اداره کل حسادباری عمومی
قراردادهای ایران خودرو
اداره اموال و پروژه ها
نوشتن معین و تفصیل
پیمانکاری پروژه های ایران خودرو
نتیجه گیری

تاریخچه تأسیس ایران خودرو
شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تاسیس کارخانجات اتوبوس سازی و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۴۱ با سرمایه اولیه یک صد میلیون ریال و تعداد یکهزار سهم یک هزار ریالی به ثبت رسید و از مهرماه ۱۳۴۲ عملاً فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد.
آمار تولید محصولات ایران خودرو از بدو تأسیس تا پایان سال ۱۳۷۶

بر اساس اساسنامه شرکت که در تاریخ ۱۸ آبانماه ۱۳۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید، سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار میلیون ریال برآورد شد که این مبلغ تا سال ۱۳۵۷ به بیش از ۱۳ میلیارد ریال افزایش یافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۱۳۵۷ سرمایه شرکت ایران خودرو از ۱۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال منقسم به ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال سهم یک هزار ریالی افزایش یافت.
ایران خودرو از اولین شرکتهایی بود که قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را به نحو کامل اجرا کرد و ۴۹ درصد سهام آن به کارکنان و مردم واگذار گردید. این شرکت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سهام ۱۶/۴/۱۳۵۸ ش.رای انقلاب اسلامی اعتبار نوع صنعت، ملی اعلام شد و به موجب مصوبه ۲۸/۲/۱۳۶۵ هیئت وزیران، سهام شرکت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شد و تحت پوشش این سازمان با مدیریت منتخب دولت به کار خود ادامه داد. شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال با مجوز صادره از سوی هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۶۲ به نام شرکت ایران خودرو «سهامی عام» تغییر نام یافت.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

1900 تومان – پرداخت