بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور

نام پروژه ::بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور
حجم فایل ::۴۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی
فرمت :: Word
صفحات ::۴۸

قیمت :۲۹۰۰  تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

2900 تومان – خرید

فهرست مطالب:

فصل اول
مقدمه
چکیده تحقیق
اهمیت موضوع
مسئله تحقیق
بیان موضوع
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
سئوال تحقیق
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه
آموزش بزرگسالان: (Adult Education)
نهضت سوادآموزی
خودشکوفایی: (Self-Actualization)
بالغ و رشید (Alult)
انگیزه پیشرفت (Achierement motire)
آموزش بزرگسالان
آموزش پایه بزرگسالان (Adult Basie Education)
آموزش مداوم آموزش پیگیر (Lifelong Education, Permanent Education)
فصل دوم
بررسی پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق
سابقه پژوهشی موضوع
بررسی مسائل سوادآموزی ایران قبل از انقلاب اسلامی
تعلیمات اکابر
آموزش سالمندان
آموزش بزرگسالان
کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی
فعالیتهای کمیته پیکار جهانی  با بی سوادی به سه دوره تقسیم شده است

فصل سوم
روش پژوهش
جامعه نمونه و روشهای نمونه گیری
روشهای جمع آوری اطلاعات
روشهای آماری

فصل چهارم
یافته های پژوهشی
جدول شماره ۱- زمان مناسب برای تشکیل کلاسها و ضرورت تغییر کلاس با تغییرفصل
جدول شماره ۲- تأثیر ویژگیهای آموزشیار بر یادگیری سوادآموزان
جدول شماره ۳- گرایش نمونه ها به آموختن مواد مختلف
جدول شماره ۴- تأثیر سواد در ابعاد مختلف زندگی نمونه ها
جدول شماره ۵- میزان رضایت نمونه ها از عوامل مختلف در سوادآموزی
جدول شماره ۶ : اهمیت تشویق
جدول شماره ۷- بررسی میزان ذوق و علاقه سوادآموزان
جدول شماره ۸- دلیل بی سواد ماندن سوادآموزان تا سنین بزرگسال
جدول شماره ۹- تطبیق اوقات فراغت بزرگسالان با ساعات تشکیل کلاس
جدول شماره۱۰- مقایسه نمرات سوادآموزان با آموزشیاران و مسئولین نهضت سوادآموزی

فصل پنجم
تفسیر و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

2900 تومان – خرید