بررسی عوامل موثردرکاهش میزان علاقه دآنش آموزان به ادامه تحصیل درمدارس راهنمایی

كاهش ميزان علاقه دآنش آموزان به ادامه تحصيل

 عنوان ::بررسی عوامل موثردرکاهش میزان علاقه دآنش آموزان به ادامه تحصیل درمدارس راهنمایی منطقه تبادکان مشهد
حجم فایل ::۱۸  کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی
فرمت :: Word
صفحات ::۱۷
قیمت : ۳۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مقدمه
معرفی موضوع
بیان مسئله
پیشینه ی تاریخی
معرفی متغیرها
فرضیه ها
روش تحقیق
جامعه کاری
نمونه و روش نمونه برداری
پرسشنامه
منابع و مأخذ


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

3900 تومان – اضافه و پرداخت