بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویکس

پزشکی

نام پروژه ::بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویکس
حجم فایل ::۱۰۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته پزشکی
فرمت :: Word
صفحات ::۶۰

قیمت :۳۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

3500 تومان – اضافه‌کردن و دانلود

فهرست مطالب:

بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویکس

Table of Contents
عنوان :    ۰
ضایعات التهابی    ۱
سرویسیت مزمن    ۱
پولیپ‌های سرویکس    ۱
متاپلازی‌های گردن رحم    ۲
سرطانهای گردن رحم    ۲
درمان    ۴
کارسینوم سلول سنگفرشی گردن رحم (SCC)    ۵
Staging    ۵
نحوه گسترش و متاستاز    ۶
درمان و پیش‌آگهی    ۶
ضایعات پاتولوژیک رحم    ۸
اندومتریت (Endometritis)    ۸
آندومتریوزیس و آدنومیوزیس Endometriosis and Adenomysis    ۹
آدنومیوزیس Adenomyosis    ۹
آندومتریوزیس Endometriosis    ۱۰
تشخیص پاتولوژی    ۱۱
پولیپ‌های آندومتریال    ۱۱
هیپرپلازی آندومتر    ۱۱
کارسینوم آندومتر    ۱۲
علایم بالینی و تشخیص    ۱۳
پیش آگهی    ۱۴
گسترش و متاستاز    ۱۵
درمان    ۱۵
لیومیوم‌های رحمی (uterine leiomyome)    ۱۷
علایم    ۱۷
درمان    ۱۸
لیومیوسارکوم‌های رحمی uterine leiomyosarcoma    ۱۸
بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح    ۱۹
پولیپ    ۲۰
متاپلازی گردن رحم    ۲۰
نئوپلازیهای سلولهای سنگفرشی گردن رحم    ۲۰
کارسینوم سلول سنگفرشی گردن رحم (SCC)    ۲۰
سایر کارسینوم های گردن رحم    ۲۱
اندومتریت    ۲۱
اندومتریوزیس    ۲۱
آدنومیوزیس    ۲۲
هیپرپلازی اندومتر    ۲۲
کارسینوم اندومتر    ۲۲
لیومیومهای رحمی    ۲۲
لیومیوم سارکوم رحمی    ۲۳
آثار بهداشتی ـ اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی شکل فعلی    ۲۳
عوامل مؤثر و مرتبط با موضوع    ۲۴
در حال حاضر برای رفع مشکل چه اقدامای انجام می‌شود یا قرار است انجام شود    ۲۶
پیشنهاد شما با توجه به یافته‌های فوق برای حل مشکل چیست؟    ۲۷
هدف کلی    ۲۸
سئوالات پژوهش    ۲۹
نوع مطالعه    ۳۶
جامعه هدف    ۳۶
جامعه مورد مطالعه    ۳۶
جزئیات جمع‌آوری اطلاعات    ۳۶
۳۳۴    ۳۷
۱۴    ۳۷
نمودار شماره ۱ – انواع ضایعات پاتولوژیک رحم و سرویکس    ۳۷
نمودار شماره ۲ – ضایعات التهابی رحم و سرویکس برحسب سالهای تفکیک    ۳۸
نمودار شماره ۳ – ضایعات التهابی  رحم و سرویکس برحسب سن    ۳۹
نمودار شماره ۵ – ضایعات خوش خیم رحم و سرویکس برحسب سن    ۴۱
نمودار شماره ۷ – ضایعات بدخیم رحم و سرویکس برحسب سن    ۴۲
نمودار شماره ۸  – انواع ضایعات بدخیم رحم و سرویکس    ۴۳
نمودار شماره۹ – انواع ضایعات خوش خیم رحم و سرویکس    ۴۴
نمودار شماره۱۰- انواع ضایعات التهابی رحم و سرویکس    ۴۵
نمودار شماره ۱۱- انواع ضایعات پاتولوژیک بدخیم بر اساس محل درگیری    ۴۵
نحوه توصیف و تحلیل داده ها    ۴۷
محدودیت و مشکلات تحقیق    ۴۷
تعیین حجم نمونه    ۴۷
نتایج و بحث    ۴۹
جدول شماره ۱: فراوانی انواع ضایعات پاتولوژیک رحم و سرویکس در دو مرکز پزشکی بعثت نهاجا و میرزا کوچک خان از ابتدای سال ۱۳۷۷ تا پایان سال ۱۳۸۲    ۵۰
جدول شماره ۲: فراوانی انواع ضایعات پاتولوژیک رحم و سرویکس در دو مرکز پزشکی بعثت نهاجا و میرزا کوچک خان از ابتدای سال ۱۳۷۷ تا پایان سال ۱۳۸۲ به تفکیک سال    ۵۲
جدول شماره ۳: فراوانی انواع ضایعات پاتولوژیک رحم و سرویکس در دو مرکزپزشکی بعثت نهاجا و میرزاکوچک‌خان از ابتدای سال ۱۳۷۷ تا پایان سال ۱۳۸۲ به تفکیک گروههای سنی    ۵۵
بحث و نتیجه‌گیری نهایی    ۵۹

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

3500 تومان – اضافه‌کردن و دانلود