بررسی نقش مکانی قصرشیرین در توسعه منطقه پس از جنگ تحمیلی با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT)

نام پروژه ::بررسی نقش مکانی قصرشیرین در توسعه منطقه پس از جنگ تحمیلی با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT)
حجم فایل ::۲۳۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: Word
صفحات ::۲۲

قیمت : ۷۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

چکیده
در طول هشت سال جنگ تحمیلی با عراق، بنیان های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرهای مرزی کشور به شدت آسیب دید. شهرستان قصرشیرین در طول جنگ تحمیلی به کلی ویران شد و چند سال در تصرف قوای متجاوز عراق بود. بعد از اتمام جنگ، به موجب موافقت هایی که بین وزارت مسکن و شهرسازی و ستاد بازسازی و استانداری انجام گرفت، مقرر شد طرح جامع شهر به صورت جامع و تفصیلی تهیه گردد. اما این طرح ها به دلیل عدم توجه به نقش کارکردی شهر، در بازگرداندن حیات اصلی شهر به آن موفق عمل ننموده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که نقش مکانی قصرشیرین چگونه می تواند در توسعه و بازگرداندن حیات اصلی شهر به آن موثر باشد. نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن کتا بخانه ای- پیمایشی و توصیفی- تحلیلی است.  در نهایت با استفاده از مدل swot  نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای موضوع مورد بحث در این منطقه بررسی و تحلیل شد. دستاورد تحقیق این است که می توان با توجه به غالب بودن نقاط قوت منطقه بر نقاط ضعف آن و در نظر گرفتن نقش کارکردی این شهر در برنامه ریزی ها، دوباره حیات گذشته آن را بدان بازگرداند.
کلمات کلیدی: نقش مکانی، جنگ تحمیلی، مدل swot، قصرشیرین.

چکیده
مقدمه
روش شناسی
بحث و نتایج
عوامل خارجی مؤثر بر توسعه در منطقه مورد مطالعه
تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها
اولویت بندی نهایی
ارائه راهبردها و راهکارهای توسعه منطقه ای در قصرشیرین
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
فارسی -انگلیسی
۲۲

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

7900 تومان – خرید