بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی

عنوان ::بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی ( فوق برنامه )
حجم فایل :: ۱۲۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی
فرمت :Word
صفحات ::۳۳
قیمت : ۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
مقدمه –
– چرامهارتهای زندگی باید به دانش آموزان آموزش داده شود ضرورت آن چیست
– فعالیتهای مکمل و قوق برنامه و اهداف آن
–  اهداف فعالیتهای مکمل و فوق برنامه

– مفهوم یاد گیری و مصادیق مشترک و ویژگیهای فعالیتهای فوق برنامه
– فعالیتهای فوق برنامه ای که باید به آن توجه شود
-ویژگیهای فعالیتهای فوق برنامه
– نقش اعتماد به نفس در دانش آموزان
– نتیجه یک پژوهش
– نتیجه نهایی
– نکات مهم در بررسی فعالیتهای  فوق برنامه
-ارزش فعالیتهای فوق برنامه
-چگونگی موثر ساختن فعالیتهای فوق برنامه
– نتیجه یک پژوهش در بین دانش آموزان آموزشگاه نمونه حسینیان

منابع و ماخذ

مقدمه :   
در قرن حاضر برای مواجهه موثر با چالشها و بحرانهای موجود میان پدیده جهانی شدن و بومی ماندن بحران جمعیت – دگرگونیهای فناوری و شرایط حرفه ای بستری مناسبتر – کارسازتر و موجه تر از نظام تعلیم و تربیت شناسایی   نشده است
نظام تعلیم و تربیت باید از طریق تدارک زمینه های تربیت کامل و آموزش چگونگی رویارویی و نحوه سازگاری با مسایل
شایستگی لازم برای تامین سعادت و نیک بختی را در دانش آموزان ایجاد کند
تغییر نگرش نسبت به انسان مدرسه و تحولات سریع علم و فناوری سبب شده است به انسانهای متفکری نیاز داشته باشیم که
بتوانند خود را با تغییرات غیر قابل پیش بینی آینده سازگار کنند لذا وظایف مدارس در بسیاری از کشورهای جهان تغییر کرده است۰ نقش کلی و غالب مدارس در تعلیم و تربیت دانش آموزان آموزش عمومی در دوره های مختلف تحصیلی است این آموزش بدان علت که مهارت خاصی را در دانش آموزان به وجود نمی آورد آموزش عمومی نامیده شده است
امروزه مدارس موظف به آماده کردن دانش آموزان برای کسب تجربه ها- استفاده از فرصت ها و پذیرش مسیولتها در زندگی برزگسالی اند.


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

4900 تومان – اضافه و پرداخت