بررسی روابط کشورهای تولید کننده و مصرف کننده و دگرگونی ژئوپلتیک بین المللی انرژی

نام پایان نامه  ::بررسی روابط کشورهای تولید کننده و مصرف کننده و دگرگونی ژئوپلتیک بین المللی انرژیجغرافیا و برنامه ریزی شهری
حجم فایل :: ۲۷۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت :Word
صفحات ::۱۶۱
قیمت :۵۹۰۰۰ تومان

لطفا قبل از خرید به قیمت ها توجه کنید

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

59000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:

طرح مسئله    ۱
سابقه پژوهش     ۳
الف. امنیت انرژی    ۳
ب. منابع حوزه خزر و سیاستهای امنیت انرژی اتحادیه اروپا      ۶
هدف پژوهش    ۱۰
نظریه    ۱۰
آزمون فرضیه    ۱۳
پیامدهای اثبات فرضیه    ۱۴
نقطه تمرکز    ۱۵
سازماندهی پژوهش    ۱۵
بخش اول: امنیت انرژی
۱-۱٫ امنیت انرژی    ۱۴
۱-۱-۱٫ امنیت انرژی از دیدگاه مصرف کنندگان     ۲۱
۲-۱-۱٫ امنیت انرژی از دیدگاه تولید کنندگان    ۲۳
۳-۱-۱٫ امنیت تأمین    ۲۴
۴-۱-۱٫ تهدیدات تأمین انرژی    ۲۷
۲-۱٫ ژئوپلتیک نوین انرژی    ۳۳
۱-۲-۱٫ تغییرات ژئوپلتیک تولید    ۴۰
۲-۲-۱٫ تغییرات ژئوپلتیک مصرف    ۴۱
۳-۲-۱٫ بی ثباتی سیاسی و ناامنی مناطق دارای ذخائر     ۴۹
۴-۲-۱٫ روند جهانی ملی سازی و دولتی نمودن بخش انرژی    ۵۴
بخش دوم: گرایش اتحادیه اروپا به منابع حوزه خزر
۱-۲٫ تجارت جهانی انرژی های اولیه    ۵۹
۱-۲-۱٫ نفت    ۶۱
۲-۱-۲٫ گاز طبیعی    ۷۲
۳-۱-۲٫ ذغال سنگ    ۷۸
۴-۱-۲٫ انرژی اتمی    ۸۱
۵-۱-۲٫ انرژی های تجدید پذیر    ۸۴
۲-۲٫ پتانسیل انرژی خزر    ۸۷
۱-۲-۲٫ پتانسیل نفت خام دریای خزر    ۸۹
۲-۲-۲٫ پتانسیل گاز طبیعی حوزه خزر    ۹۷
۳-۲٫ سیاست های امنیت انرژی اتحادیه اروپا    ۱۰۲
۱-۳-۲٫ قرارداد جامعه انرژی    ۱۰۴
۲-۳-۲٫ استراتژی خودکفائی انرژی    ۱۰۹
۳-۳-۲٫ سیاستهای منطقه ای اتحادیه اروپا    ۱۱۱
۴-۳-۲٫ سیاست خارجیِ مشترکِ انرژی برای اروپا    ۱۱۶
۵-۳-۲٫سیاست انرژی مشترک برای اروپا    ۱۱۹
۶-۳-۲٫ استراتژی آسیای مرکزی اتحادیه اروپا    ۱۲۱
۷-۳-۲٫ سیاست امنیتی و خارجی مشترک    ۱۲۳
۸-۳-۲٫ طرح های استراتژیک شورای اروپا    ۱۲۷
۴-۲٫ تقابل اتحادیه اروپا با سایر بازیگران حوزه خزر    ۱۳۳
۱-۴-۲٫ روسیه    ۱۳۸
۲-۴-۲٫ ایالات متحده    ۱۴۷
۳-۴-۲٫ جمهوری خلق چین    ۱۴۸
۵-۴-۲٫ ایران    ۱۵۴
۶-۴-۲٫ هندوستان    ۱۵۶
جمع بندی و نتیجه گیری     ۱۶۱

فهرست جدول ها
عنوان    صفحه
جدول شماره (۱)طبقه بندی حوادث تهدید آمیز برای امنیت انرژی    ۲۹
جدول شماره (۲) مصرف جهانی انرژی های اولیه (۲۰۰۶-۲۰۰۷)    ۵۹
جدول شماره (۳) میزان ذخائر جهانی انرژی های اولیه  (۱۹۹۱-۲۰۰۷)    ۶۰
جدول شماره (۴) میزان ذخائر اثبات شده جهانی نفت در مناطق مختلف (سال ۲۰۰۸)    ۶۲
جدول شماره (۵) پراکنش منطقه ای ذخائر نفت دنیا    ۶۵
جدول شماره (۶ )تقسیم بندی منطقه ای تولید جهانی نفت    ۶۵
جدول شماره (۷) تجارت میان منطقه ای نفت (۲۰۰۶)    ۶۶
جدول شماره (۸) تولید جهانی نفت(۱۹۹۰-۲۰۰۶)    ۶۷
جدول شماره (۹) ذخائر اثبات شده جهانی گاز طبیعی(۱۹۸۶-۲۰۰۷)    ۷۳
جدول شماره (۱۰)تقسیم بندی منطقه ای ذخائر و تولیدات گاز طبیعی در سطح جهانی (۲۰۰۶)    ۷۶
جدول شماره (۱۱) ذخائر اثبات شده جهانی ذغال سنگ (پایان سال ۲۰۰۷)    ۷۹
جدول شماره (۱۲ ) مصرف جهانی انرژی هسته    ۸۲
جدول شماره (۱۳)مجموع ذخائر اثبات شده نفت کشورهای حوزه خزر و ذخائر اثبات شده نفت دریای خزر    ۹۱
جدول شماره (۱۴ )تغییر ظرفیت فرضی مسیرهای صادرات نفت خزر    ۹۳
جدول شماره (۱۵) پتانسیل گاز تولیدکنندگان منطقه خزر    ۹۸
جدول شماره (۱۶)  تراز (واردات و صادرات) گاز حوزه خزر (۲۰۰۶)    ۹۹
جدول شماره (۱۷) تراز (واردات و صادرات) گاز حوزه خزر (۲۰۲۰)    ۹۹
جدول شماره (۱۸) مسیرهای خطوط لوله حوزه خزر    ۱۰۰

فهرست نمودارها
عنوان    صفحه
نمودار شماره (۱) مصرف جهانی انرژی های اولیه، بر حسب مناطق    ۶۰
نمودار شماره (۲) تقسیم بندی منطقه ای ذخائر و تولیدات نفت دنیا (۲۰۰۶)    ۶۳
نمودار شماره (۳) مهمترین تولید کنندگان نفت متعارف و نفت غیر متعارف    ۶۷
نمودار شماره (۴)تولید نفت در مناطق تقاضا (۲۰۰۵-۲۰۳۰)    ۶۸
نمودار شماره (۵) تقاضای نفت در منطقه OECD و آسیا (۲۰۰۵-۲۰۳۰)    ۷۰
نمودار شماره (۶) تجارت جهانی نفت خام    ۷۰
نمودار شماره (۷)تقسیم بندی منطقه ای ذخائر و تولیدات گاز طبیعی دنیا (۲۰۰۶)    ۷۶
نمودار شماره (۸) تولید کنندگان عمده گاز طبیعی در باز زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۵۰    ۷۷
نمودار شماره (۹) تجارت جهانی گاز    ۷۸
نمودار شماره (۱۰) تجارت جهانی ذغال سنگ    ۸۱
نمودار شماره (۱۱)نمودار تقاضای انرژی های اولیه در اتحادیه اروپا (۲۰۰۱-۲۰۵۰)    ۱۳۵
فهرست نقشه ها
عنوان     صفحه
نقشه نمودار شماره (۱)ذخائر اثبات شده جهانی نفت (۲۰۰۷)    ۶۴
نقشه نمودار شماره (۲) روند تجارت عمده جهانی نفت (۲۰۰۷)    ۶۹
نقشه شماره (۱) پراکنش ذخائر گاز طبیعی در سطح دنیا (تریلیون فوت مکعب)    ۷۴
نقشه شماره (۲) پراکنش ذخائر اثبات شده گاز طبیعی در دنیا  (تریلیون فوت مکعب)    ۷۵
نقشه شماره (۳) زیر ساختهای نفت و گاز حوزه خزر شمالی    ۸۷
نقشه شماره (۴) زیر ساختهای نفت و گاز حوزه خزر جنوبی    ۸۸
نقشه شماره (۵) آسیای مرکزی و قفقاز    ۹۴


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

59000 تومان – خرید و دریافت فایل