بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

نام پایان نامه ::بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام(کامل)
حجم فایل :: ۱۱۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حقوق
فرمت :Word
صفحات ::۲۰۰
قیمت : ۳۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فصل اول
کلیات
فصل دوم :
نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود
۱- قاعده لاضرر
الف- معنی ضرر و ضرار
۲- کلمه ضرار- ابن اثیر به چند قول در این باره اشاره می کند:
۳- نفی ضرر غیر متدارک
۱- حقوق مصر:
۲- حقوق فرانسه :
ب – طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت
ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت:
هـ – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
فصل سوم:
بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
در حقوق اسلام «دیه» در دو مورد اعتبار شده است:
و عاقله عبارتند از:
فصل چهارم:  
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و سایر کشورها
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
ج- فعل شخص ثالث
جایگاه حقوقی صندوق و منافع ارتزاق آن
الف) موانع توسعه رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمه‌مسئولیت
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین :
سایت ها :

چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

3900 تومان – پرداخت و دریافت فایل