تئوری یادگیری و انواع آن

نام پروژه ::تئوری یادگیری و انواع آنتئوری یادگیری
حجم فایل ::۴۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت :: Word
صفحات ::۴۲ 

قیمت :۳۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

3900 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب

مقدمه
پادگیری سازمانی
انواع مختلف تئوریهای یادگیری
تئوری یادگیری فردی
تئوری یادگیری تیمی
تئوری یادگیری سازمانی
یاتدگیری درون سازمانی و یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی
توسعه ی یک بیک
یادگیری درون سازمانی

سه سطح یادگیری سازمانی
یادگیری تک حلقه ای و یادگیری تنظیمی
یادگیری‌ دو حلقه‌ای‌ یا یادگیری‌ متغییر
یادگیری‌ ثانوی‌ یا یادگیری‌ یادگیری‌ (Deutero – Learning)
فاکتورهای‌ اولیه‌ی‌ یادگیرزی‌ سازمانی‌
فرصتها بعنوان‌ فاکتورهای‌ اولیه‌ برای‌ یادگیری‌ سازمانی‌
تهدیدیها بعنوان‌ فاکتورهای‌ اولیه‌ برای‌ یادگیری‌ سازمانی‌
اشخاص‌ بعنوان‌ فاکتورهای‌ اولیه‌ یادگیری‌ سازمانی‌
فاکتورهای‌ بازدارنده‌ و تحریک‌ کننده‌ یادگیری‌ سازمانی‌.
فاکتورهای‌ تقویت‌ کننده‌ یادگیری‌ سازمانی‌
تنوع‌ در تفکرات‌ (Thinking in alternatives)
ترویج‌ و گسترش‌ آزمایش‌ (Promoting of experimentation)
فاکتورهای‌ مانع‌ یادگیری‌ سازماذنی‌
حافظه‌ سازمانی‌ (Organizational Memory)
دیدگاههایی‌ در مورد حافظه‌ سازمانی‌
تعریف‌ حافظه‌ سازمانی‌
چرخه‌های‌ اولیه‌ی‌ یادگیری‌ سازمانی‌
چرخه‌های‌ پیشرفته‌ یادگیری‌ سازمانی‌
چرخه های یادگیری پیشرفته با حافظه
بحث و انتخاب فلسفه تحقیق
بحث و انتخاب روش تحقیق
روش تحقیق تجربی
رویه تحقیق اولیه
مصاحبه های اکتشافی با تامین کنندگان قطعات خودرو
بررسی پرسشنامه
عملیاتی کردن موارد و طراحی پرسشنامه
مصاحبه های ژرف نگر با تامین کننده های منتخب

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

3900 تومان – خرید و دریافت فایل