تحقیق مدل سازی تاثیر شرایط آب و هوایی بر غلظت ازن (ozone)

مدل سازی تاثیر شرایط آب و هوایی بر غلظت ازن

عنوان :: مدل سازی تاثیر شرایط آب و هوایی بر غلظت ازن (ozone)

درس آلودگی هوا و روش های کنترل آن

حجم فایل :: ۱۸۰ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته زیست
فرمت :: pdf و Word
صفحات ::۱۷
قیمت : ۳۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

چکیده: ۲
مقدمه: ۲
اطلاعات: ۴
مدل رگرسیون کوانتایل: ۶
نتایج: ۷
کارایی مدل : ۱۱
شرایط تراکم : ۱۳
نتیجه گیری: ۱۶
منابع: ۱۷

چکیده:
این تحقیق استفاده از رگرسیون کوانتایل (quantile regression) برای بیان ارتباط غیر خطی بین غلظت ماکزیمم ازن و متغیرهای هواشناسی را نشان می دهد . اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از ایستگاه های ثبت داده در نقاط مختلف جمع آوری شده است. نتایج حاصل از رگرسیون کوانتایل نشان می دهد که اثر گذاری متغیرها بر یکدیگر و غلظت ازن در رژیم های مختلف ازن به طور محسوسی تغییر می کند. اما در رگرسیون معمولی حداقل مجموع مربعات این تغییرات، مشخص نمی شود. درنهایت – محاسبه غلظت ازن به وسیله مدل رگرسیون کوانتایل، امکان تخمین توزیع کامل غلظت ازن را که می توان با استفاده از آن غلظت ماکزیمم روز بعد را به دست آورد، فراهم می کند.


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

3900 تومان – اضافه و پرداخت