تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه(رایگان)

نام پروژه ::تخصیص بهینه منابع درآموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه
حجم فايل :: 472 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته علوم تربيتي و آموزشي
فرمت :: pdf
صفحات ::21

قيمت : رايگان
منبع : بازارچه تحقيقاتي

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
پیشینه
بخش اول: مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
– بودجه آموزش و پرورش ایران
– کلاسهای مخروبه و آمو زشگاه ها و فاصله50/ تا حد مطلوب
– محرومیت از تحصیل ترک تحصیل و میزان مردودی
– وضعیت نیروی انسانی در مدارس
– وضعیت تغذیه دانش آموزان
بخش دوم: نیازها ،چالشها وفرصتها
– شرایط ورویکرد های متفاوت
– چالش ها و فر صت های تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران
نتیجه