ترجمه تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA

عنوان موضوع انگلیسی: Empirical Analysis of Portfolio Optimization Based on DEA model
حجم فایل ::۳۱۶ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی :
تعداد صفحات انگلیسی ::۴

قیمت : ۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

Abstract
The asset evaluation process plays an important role
in portfolio optimization because it is the prerequisite for
investment decision making and directly influences on the
asset allocation. This paper presents an evaluation
analysis of stock investment for portfolio optimization
based on Data Envelopment Analysis (DEA) model.
Considering the relationship between portfolio return and
risk, the efficient DEA models and relative evaluation
criteria are established. The empirical analysis is
conducted on twenty-seven stocks selected from five
industrial sectors of China A-share stock market, and a
comparative analysis is extended for the fundamental and
weight-restricted DEA models

چکیده
فرایند ارزیابی دارایی نقش مهمی را در بهینه سازی سهام ایفا می کند بدلیل اینکه شرط لازم برای تصمیمات سرمایه گذاری و تاثیرات مستقیم بر تخصیص دارایی را دارد در این مقاله به ارزیابی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری سهام برای بهینه سازی سهام براساس مدل تحلیل پوششی داده DEA می پردازیم با تصور کردن رابطه بین بازگشت سهام و ریسک های کارامد مدل های DEA و معیارهای ارزیابی نسبی درحال تاسیس است تجزیه و تحلیل تجربی انجام شده برروی بیست و    ،هفت سهام از پنج سهام صنعتی در چین سهم بازار ،سهم A و یک تجزیه و تحلیل مقایسه ای برای بنیادین و مدل های DEA با محدودیت وزن گسترش یافته است .

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید