ترجمه تحقیق ویژگی های مدیریت عملکرد

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::تحقیق ویژگی های مدیریت عملکرد مفاهیم و چالش ها

درس مربوطه:The characteristics of
performance management
research
Implications and challenges
Richard Thorpe
Leeds University Business School, University of Leeds, Leeds, UK, and
Tony Beasley

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

عنوان موضوع انگلیسی:
حجم فایل ::۱۷۲ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۱۳
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۱

قیمت :۱۱۹۰۰  تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

11900 تومان – اضافه و پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

ترجمه تحقیق ویژگی های مدیریت عملکرد
مفاهیم و چالش ها

چکیده
جستجو برای کشف مشخصات مدیریت عملکرد سازمانی با نگرش تفکری به راه توسعه این خرده نظم آکادمیک ظاهر شده ممکن است استنتاج شود. شناخت ماهیت تحقیق کمکی به رشته مدیریت عملکرد که ممکن است بوسیله بازنگری مختصر ماهیت مدیریت به عنوان یک نظم و چگونگی مدیریت عملکرد درون این متن جا داده شده است. مدیریت عملکرد در ۲بعد اصلی جای گرفته است: شناخت و آن چیزی که در ارتباط با سازمان اجتماعی چنانچه بوسیله Gibbons & Becher پیشنهاد شده است. روش شناسی زمینه ای از مدیریت عملکرد با تجزیه و تحلیل که تاکنون متعهد شده در تلاشی برای تجزیه و تحلیل مدیریت به عنوان نظم را مقایسه کند. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که تحقیق در زمینه مدیریت عملکرد، تحقیق مدیریتی اصلی تر بی شباهت احتمالاً سخت و بکارگرفته شده است (روی بعد اصلی شناختی-Becher) و همگرا و شهری (روی بعد اصلی در ارتباط با سازمان اجتماعی اش- Gibbons). نتایج به صورت جزئی بحث شده است.
کلمات کلیدی: مدیریت عملکرد؛عملکرد سازمانی؛ تحقیق

Keywords Performance management, Organizational performance, Research
Abstract Seeks to explore the characteristics of organisational performance management with a
view to speculating on the way the development of this emerging academic sub-discipline might
evolve. Identifies just what the nature of a research contribution to the field of performance
management might be by briefly reviewing the nature of management as a discipline and how
performance management might be located within this context. Performance management is
located within two main dimensions: cognitive, and those relating to social organisation as
proposed by Becher and Gibbons et al. The methodology compares the field of performance
management with analysis that has already been undertaken in an attempt to analyse
management as discipline. Analysis shows that research in the performance management field,
unlike other more mainstream management research, is likely to be “hard” and “applied” (on the
main cognitive dimensions – Becher) and convergent and urban (on the main dimensions in
relation to its social organisation – Gibbons). Conclusions are discussed in detail.

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

11900 تومان – اضافه و پرداخت