ترجمه تفاوت بین دانش محض و تجربی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه تفاوت بین دانش محض و تجربی

عنوان موضوع انگلیسی: . Of the difference between Pure and Empirical Knowledge
حجم فایل ::۵۳ کیلو بایت
دسته بندی:: 
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۷ صفحه فارسی و انگلیسی به صورت پاراگراف مثل شکل زیر ترجمه شده است
تعداد صفحات انگلیسی ::

قیمت : ۱۹۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

. Of the difference between Pure and Empirical Knowledge
That all our knowledge begins with experience there can be no doubt. For how is it possible that the faculty of cognition should be awakened into exercise otherwise than by means of objects which affect our senses, and partly of themselves produce representations, partly rouse our powers of understanding into activity, to compare to connect, or to separate these, and so to convert the raw material of our sensuous impressions into a knowledge   of objects, which is called experience? In respect of time, therefore, no knowledge   of   ours is antecedent to experience, but begins with it. But, though all our knowledge begins with experience, it by no means follows that all arises out of experience. For, on the contrary, it is quite possible that our empirical knowledge is a compound of that which we receive through impressions, and that which the faculty of cognition sup- plies from itself (sensuous impressions giving merely the occasion), an addition which we cannot distinguish from the original element given by sense, till long practice has made us attentive to, and skilful in separating it. It is, therefore, a question which requires close investigation, and not to be answered at first sight, whether there exists a knowledge altogether independent of experience, and even of all sensuous impressions? Knowledge of this kind is called a priori, in contradistinction to empirical knowledge, which has its sources a posteriori, that is, in experience

.
تفاوت بین دانش محض و تجربی
در خصوص این حقیقت که دانش ما با تجربه شروع می شود تردیدی وجود ندارد. سوالی که مطرح می شود این است که چگونه ممکن است که شناخت جامع ما باید با استفاده از اشیائی که بر حواس ما اثر گذار است، و تا حدی از خود نتایج تضمینی نشان می دهد، به عرصه عمل وارد شود و قدرت ما در خصوص درک فعالیت برای مقایسه به منظور ایجاد ارتباط بین اشیا و یا برای تفکیک آن بیدار شود و به همین ترتیب چگونه مواد خام حاصل از برداشت مبنی بر لذات جسمانی ما را به دانش حاصل از اشیاء، که تجربه نام دارد تبدیل کند؟ بنابراین، با توجه به زمان، هیچ یک از دانشهای ما سابقه تجربی ندارد ، اما با آن آغاز می شود. با این وجود، هر چند همه دانش ما با تجربه آغاز می شود، به هیچ وجه این نتیجه را دنبال نخواهد داشت که تمامی علوم ما ناشی از تجربه است.

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید