ترجمه حذف جذب فلوراید از محیط های آبی با استفاده از برگ لیمویی مرکبات (لیمو)

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: ترجمه حذف جذب فلوراید از محیط های آبی با استفاده از برگ لیمویی مرکبات (لیمو)
عنوان موضوع انگلیسی:adsorptive removal of fiuoride from aquedia using citrus limonum (lemon) leaf
حجم فایل :: ۱٫۶۶ کیلو بایت
دسته بندی:: ترجمه رشته بهداشت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: اسکن شده
تعداد صفحات فارسی ::۱۷
تعداد صفحات انگلیسی ::به صورت اسکن شده می باشد برای دانلود متن انگلیسی کلیک کنید

قیمت : ۱۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

حذف جذب فلوراید از محیط های آبی با استفاده از برگ لیمویی مرکبات (لیمو)
چکیده
جاذبِ مورد بحثِ برگ لیموییِ مرکبات (لیمو) جدید، ارزان ترین، دسترسی آسان و تجزیه ی سازگار با محیط-زیست (فلوراید) توسعه داده شده است و امکان سنجی آن برای حذف یون فلوراید از محیط های آبی ارزیابی شد. جذب یون فلوراید باpH  و دز جاذب، زمان تماس و غلظت های فلوراید اولیه تحت تأثیر قرار گرفته بود. آزمایشات بچ برای مطالعه ی تأثیر متغیرهای آزمایشی مختلف مانندpH  محلول آبی (۲-۸)، دز جاذب (۱-۱۰ گرم بر ۵۰ میلی لیتر محلول فلوراید)، زمان تماس (۵-۱۴۵ دقیقه)، غلظت فلوراید اولیه (۲-۱۵ میلی گرم بر لیتر) و وجود چند آنیون رقابتی در جذب فلوراید بر روی جاذبِ برگ لیمویی C (لیمو) انجام شد. مقدار بهینه یpH  برابر ۲ مشاهده شده بود که در آن جاذب، ظرفیت فلوئورزدایی حداکثر ۷۰ درصد از۲  میلی گرم بر لیتر یون فلوراید را نشان داد. داده های تجربی نشان داد که دو مدل همدمای لانگمویر و فروندلیچ با فرآیند جذب فلوراید برازش شدند اما بسیار خوب از مدل همدمای فروندلیچ پیروی کردند. تکرارپذیری روش با حذف و تجزیه و تحلیل نمونه های مختلف با استفاده از روش ما در شرایط بهینه سازی شده اعتبارسنجی شد. روش پیشنهادی با روش های گزارش شده ی متون مقایسه شد و یافت شد که مؤثرتر است. مطالعه ی کنونی نشان داد که پودر برگ لیمویی C مورد بحث می تواند به طور مؤثری فلوراید آب آلوده را بزداید.
واژه های کلیدی: فلوراید، حذف، جذب، برگ لیمو، برگ مرکبات لیمویی

۱۷

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید