ترجمه حرفه‌ای گرایی بخش منابع انسانی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه حرفه‌ای گرایی بخش منابع انسانی(HR)

مقایسه‌ای بین انگلیس (UK)  و سایر کشورهای اروپایی

عنوان موضوع انگلیسی:
HR department professionalism:
a comparison between the UK and other
European countries

حجم فایل ::۱٫۱۸  کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۱۸
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۷

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

15000 تومان – اضافه و پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

ترجمه حرفه‌ای گرایی بخش منابع انسانی
مقایسه‌ای بین انگلیس (UK)  و سایر کشورهای اروپایی
چکیده
اگرچه حرفه ای گراییHRM به لحاظ رقابت بین کارورزان HR توجه قابل ملاحظه ای را بخود جلب کرده است، ولی رفتار حرفه ای جمع در بخش HR در سازمان بیشتر از هرچیز دیگری مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله، برپایه داده های ارزیابی در سراسر دنیا، سعی در برقراری پلی بین این شکاف در درک ما با آزمودن حرفه ای گرایی بخش HR به لحاظ تعهد استراتژیک در فعالیتهای شرکتی دارد. یافته های موجود در انگلستان بیان می دارد که بخش HR رفتار حرفه ای محدودی را تشریح می کند و این موقعیت طی دهه اخیر ثابت باقی مانده است. اختلافات بین متون ملی قابل توجه است.یک مشاهده کلیدی همبستگی مثبتی را انگلستان بین عضویت در بورد و سطح تعهد استراتژیک در بخش را نشان می دهد.

۱۸

HR department professionalism:
a comparison between the UK and other
European countries

Abstract Although HRM professionalism in terms of the competence of individual
HR practitioners receives considerable attention, the collective professional behaviour
of HR departments in organizations is more frequently overlooked. This paper, based on
Europe-wide survey data, attempts to bridge this gap in our understanding by examining
HR department professionalism in terms of strategic involvement in corporate activities.
Findings for the UK indicate that HR departments as a whole demonstrate limited
professional behaviour and that this situation has remained largely stable over the last
decade. However, variations between national contexts are notable. A key observation is
the consistently significant positive correlation in the UK between board membership and
the department’s level of strategic involvement.
Keywords Human resources department; professionalism; board membership;
European comparisons.

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

15000 تومان – اضافه و پرداخت