ترجمه حسابداری در جامعه الکترونیکی

عنوان موضوع فارسی::
گزارش آن لاین (متصل و تحت نظر سیستم مرکزی): حسابداری در جامعه الکترونیکی
سن جاکال هوفر و جیم هَسلِم
مدرسه تجارت مالی و حسابداری
دانشگاه دُوندی، دُوندی، انگلستان

عنوان موضوع انگلیسی::GUEST EDITORIAL
Online reporting: accounting in
cybersociety
Sonja Gallhofer and Jim Haslam
School of Accountancy and Business Finance,
University of Dundee, Dundee, UK
حجم فایل :: ۵۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری
فرمت صفحات فارسی : Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۹
تعداد صفحات انگلیسی ::۶

قیمت : ۴۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

GUEST EDITORIAL
Online reporting: accounting in
cybersociety
Sonja Gallhofer and Jim Haslam
School of Accountancy and Business Finance,
University of Dundee, Dundee, UK
Abstract
Purpose – This essay sets out to introduce the special issue.
Design/methodology/approach – The essay introduces the focus of the special issue, the
manifestation of the phenomenon of online reporting and the issues it engenders in relation to
accounting, and briefly reviews the contribution of the articles in the issue.
Findings – Finds that the papers in this special issue extend the understanding of the interface
between online reporting and accounting.
Originality/value – The essay locates the contributions of the issue within a problematic, whereby
online reporting is understood critically, interpretively and contextually in terms of its actualities and
potentialities.

Keywords Online operations, Internet, Worldwide web, Accounting i

گزارش آن لاین (متصل و تحت نظر سیستم مرکزی): حسابداری در جامعه الکترونیکی
سن جاکال هوفر و جیم هَسلِم
مدرسه تجارت مالی و حسابداری
دانشگاه دُوندی، دُوندی، انگلستان
خلاصه
هدف- این مقاله با هدف معرفی موضوعی خاص آغاز می شود.
طراحی/ اسلوب شناسی/ طریقه- این مقاله تمرکز روی موضوع خاصی را معرفی می کند، ظهور پدیده گزارش (دهی) آن لاین و موضوعاتی که آن پدیده در ارتباط با حسابداری بوجود می آورد و به صورت خلاصه مشارکت مقالات در آن موضوع را مرور می کند.
یافته ها- یافته های مبتنی بر اینکه مقالات در خصوص این موضوع، درک از نقطه تلاقی و اثرپذیری بین گزارش آن لاین و حسابداری را توسعه می دهد.
اصالت/ ارزش- این مقاله مشارکت های مربوط به موضوع را در موقعیت نامعلومی (مبهمی) قرار می دهد که به موجب آن گزارش آن لاین به صورتی انتقادی، تغییری و زمینه ای به لحاظ واقعیت ها و پتانسیل ها، فهمیده می شود.

کلمات کلیدی- عملیاتهای آن لاین، اینترنت، وب جهانی، اطلاعات

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

4500 تومان – ok