ترجمه حسابداری بهره وری بانکداری ترکیه …

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: بهره وری بانکداری ترکیه : دو مرحله سیستم شبکه می باشد . بازده متغیر به مدل مقیاس

عنوان موضوع انگلیسی:Efficiency of Turkish banking: Two-stage network system. Variable returns to scale model
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری ترجمه درس: پژوهش عملیاتی
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::صفحات فارسی ۱۰۰ صفحه می باشد به این شکل هر پاراگرافی متن انگلیسی به همراه ترجمه فارسی آمده است
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۷

قیمت : ۱۹۹۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

Efficiency of Turkish banking: Two-stage network system. Variable returns to scale model

a b s t r a c t

This  study curries out a systematic analysis of the cost, technical and allocative efficiency of the Turkish banking system from 1991 to
۲۰۰۷, under the assumption of variable returns to scale. This unique dataset allows to analyse changes in bank efficiency before and after the financial crises. The  applied estimation approach is based on a two-stage network model introduced by  Fukuyama and Weber (2010), where in the first stage of production, banks use inputs to produce an intermediate output (deposits) that becomes an input to a second stage where final outputs are produced. We have found several interesting results. Our  results show that bank efficiency reflected the state of the Turkish economy before and after crises in  ۱۹۹۳–۱۹۹۴ and 2000–۲۰۰۱٫ Furthermore, there persists a gap between the best and worst performing banks. We  could not con- firm the hypothesis that foreign banks have higher efficiency scores as we saw in new EU countries.

چکیده
از این مطالعه تجزیه و تحلیل نظام مند از هزینه، بهره وری فنی و تخصیصی از سیستم بانکی ترکیه از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۷ را ، با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس متوجه میشویم. این مجموعه داده منحصر به فرد تا به تجزیه

و تحلیل تغییرات موثر در راندمان قبل و بعد از بحران مالی بانک اجازه می دهد. برآورد روش اعمال شده بر روی یک مدل شبکه دو مرحله ای توسط فوکویاما و وبر (۲۰۱۰)، معرفی شد. که در مرحله اول تولید، بانک ها از ورودی  برای تولید یک خروجی بین باواسطه (سپرده) استفاده میکنند که ورودی به مرحله دوم وارد می شود جابی که در آن خروجی نهایی تولید می شود. ما چند نتایج جالب پیدا کرده ایم. نتایج ما نشان می دهد که راندمان موثر بانک انعکاس دولت از اقتصاد ترکیه قبل و بعد از بحران در ۱۹۹۳-۱۹۹۴ و ۲۰۰۰-۲۰۰۱  است به علاوه، همچنان یک شکاف بین عملکرد بهترین و بدترین بانک بوجود می آید.  ما نمی توانستیم این فرضیه که بانک های خارجی نمرات بهره وری بالاتر که ما در کشورهای جدید اتحادیه اروپا را دیدم را تایید کنیم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید