ترجمه درک کاربرد عدالت اجتماعی در مدیریت فرار مغزها در موسسات آموزشی ایران

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه درک کاربرد عدالت اجتماعی در مدیریت فرار مغزها در موسسات آموزشی ایران

عنوان موضوع انگلیسی:Perception of social justice
implication in brain drain
management in Iranian
educational institutions

حجم فایل ::۲۴۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۱۷
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۴

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

ترجمه درک کاربرد عدالت اجتماعی در مدیریت فرار مغزها در موسسات آموزشی ایران

چکیده:
هدف از نگارش این مقاله نگرش به پدیده فرار مغزها به عنوان یک مشکل اجتماعی و نشان دادن آن در قالب یک مدل ۵ بعدی به عنوان علل و دلایل اصلی فرار مغزهاست. مقاله حاضر به بررسی تاثیر توزیع عدالت، عدالت عاطفی، عدالت رویه ای، عدالت معاملاتی، و عدالت اطلاعاتی بر قصد فرار مغزها دارد، می پردازد.

کلمات کلیدی:ترجمه درک کاربرد,ترجمه عدالت اجتماعی,مدیریت فرار مغزها در موسسات آموزشی ایران

Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to study brain drain as a social problem and elaborate a
five-dimensional social justice model as the main cause of brain drain. The paper explores the effects of
distributional justice, emotional justice, procedural justice, transactional justice, and informational
justice on brain drain intention.

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید