ترجمه رضایت از سایت های اینترنتی و اهداف خرید

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::رضایت از سایت های اینترنتی و اهداف خرید

تاثیر خصوصیات فردی در طی اولین بازدید از وب سایت

عنوان موضوع انگلیسی:Web site satisfaction and purchase intentions
Impact of personality characteristics during
initial web site visit

حجم فایل :: ۵۴۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته کامپیوتر -اقتصاد
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۲۶
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۶

قیمت : ۱۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:
چکیده
هدف:  تمرکز اصلی در تحقیقات مربوط به مشتریان آنلاین بر روی عواملی چون حس اعتماد ویژه، ریسک ، و تجربه خرید آنلاین قرار دارد. با وجود اهمیت آن، سطح متناسب آن- یعنی میل به اعتماد، مخالفت با ریسک پذیری و آمادگی فناوری- توجه محدودی را به خود نسبت داده است. این بررسی تلاشی را به منظور پر کردن شکاف با تمرکز بر روی این ویژگی های مجزای مهم انجام می دهد.
طرح، روش، رویکرد- این تحقیق از یک روش دانش محور به منظور تست مجموعه ای از فرضیه های نظری استفاده می کند. این مدل ارزیابی با استفاده از کسب و کارهای کوچک مورد بررسی قرار گرفته و این فرضیه ها با استفاده از تکنیک رگرسیون تست می گردند.

Abstract
Purpose – A main focus in recent online consumer research has been on context specific trust, risk,
and online buying experience. Despite the importance, their individual level “equivalents” – trust
disposition, risk aversion, and technology readiness – have received limited attention. This research
attempts to fill that gap by focussing on these crucial personality traits.
Design/methodology/approach – This research employs a survey-based method to test a
theoretically grounded set of hypotheses. The measurement model is tested using SEM and the
hypotheses are tested using regression techniques

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید