ترجمه ساختار مدیریت دانش سازمانی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ساختار مدیریت دانش سازمانی(استیون والزاک)

عنوان موضوع انگلیسی:Organizational knowledge management structure

University of Colorado at Denver, Denver, Colorado, USA
حجم فایل ::۴۸ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :Word
تعداد صفحات فارسی :
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۱

قیمت : ۷۹۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

7900 تومان – اضافه و پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

چکیده:

هدف- پیشنهاد و ارزیابی یک ساختار مدیریتی جدید که فهم دانش را در سطح سازمان آسان می کند.

ادبیات موجود روی برخورد فرهنگ سازمانی و ارتباطش با ساختار مدیریت ازمایش شده است و برای توسعه یک ساختار مدیریت دانش جدید به کار برده شده است موانع اجرایی این ساختار مدیریتی جدید و روشهای غلبه بر این موانع و مشکلات بحث شده اند. اثر ساختار مدیریت طراحی شده از لحاظ تجربی با آزمایش تاثیر آن برسازمانها ارزیابی شده است. .بخش های اجرایی در سازمانهای گوناگون به این سازمانها این امکان را میدهد که نقش راهبردی را در سازمان مربوط به عهده بگیرند.

ساختار مدیریت دانش سازمانی پیشنهادی تحت شرایط کنترل شده به طور کامل اجرا نگردیده است .ارزیابی عملی روی بخشی از مدل های طراحی شده بدین معنی که اثر ساختار مدیریت دانش طراحی شده ممکن است فراتر رفته و مزایای ان را توصیف کرده باشد.موانع اجرایی ساختار متغیر ممکن است تحقق منافع طراحی شده را محدود کند.

 

 

The Emerald Research Register for this journal is available at The current issue and full text archive of this journal is available at

Organizational knowledge management structure

University of Colorado at Denver, Denver, Colorado, USA
Abstract
Purpose – To propose and evaluate a novel management structure that encourages knowledgesharing across an organization.

The extant literature on the impact of organizational culture and
its link to management structure is examined and used to develop a new knowledge sharingmanagement structure. Roadblocks to implementing a new management structure and methods forovercoming these impediments are discussed. The efficacy of the proposed management structure isevaluated empirically by examining its effect on organizations that have implemented portions of theproposed structure.

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

7900 تومان – اضافه و پرداخت