ترجمه ساختار مدیریت دانش سازمانی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه ساختار مدیریت دانش سازمانی(استیون والزاک)

عنوان موضوع انگلیسی:Organizational knowledge management structure
حجم فایل ::۲۴۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی :
تعداد صفحات انگلیسی ::۸

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:ترجمه ساختار مدیریت دانش سازمانی

ساختار مدیریت دانش سازمانی(استیون والزاک)

چکیده:
هدف- پیشنهاد و ارزیابی یک ساختار مدیریتی جدید که فهم دانش را در سطح سازمان آسان می کند.
ادبیات موجود روی برخورد فرهنگ سازمانی و ارتباطش با ساختار مدیریت ازمایش شده است و برای توسعه یک ساختار مدیریت دانش جدید به کار برده شده است موانع اجرایی این ساختار مدیریتی جدید و روشهای غلبه بر این موانع و مشکلات بحث شده اند. اثر ساختار مدیریت طراحی شده از لحاظ تجربی با آزمایش تاثیر آن برسازمانها ارزیابی شده است. .بخش های اجرایی در سازمانهای گوناگون به این سازمانها این امکان را میدهد که نقش راهبردی را در سازمان مربوط به عهده بگیرند.
ساختار مدیریت دانش سازمانی پیشنهادی تحت شرایط کنترل شده به طور کامل اجرا نگردیده است .ارزیابی عملی روی بخشی از مدل های طراحی شده بدین معنی که اثر ساختار مدیریت دانش طراحی شده ممکن است فراتر رفته و مزایای ان را توصیف کرده باشد.موانع اجرایی ساختار متغیر ممکن است تحقق منافع طراحی شده را محدود کند.

ارزشها – اصالتها:
ساختار مدیریتی اشتراک دانش طرحریزی شده بر مبنای تیمهای دانشی و کارگران دانشی سازمان دهی شده است.اما جنبه عمومی این مفهوم بیشتر شامل گروه های دانشی بزرگتر برای تبدیل سازمان به یک سازمان دانش محور است .اگرتغییر یک ساختار وظیفه ای سازمانی بتواند به طور موفقیت آمیز اجرا شود در آن وقت  امکان حداکثرسازی مزیت رقابتی توسط نوآوری های مدیریت خصوصا از طریق اشتراک دانش را میدهد.مدیریت سطوح عالی, یعنی اولین کسانی که مسئولیت تغییر سازمان را به عهده دارند ، با این وجود اصول توصیف شده ممکن است از طریق سطوح پایینی مدیریت  انجام شود.

 

 

Abstract
Purpose – To propose and evaluate a novel management structure that encourages knowledge
sharing across an organization.
Design/methodology/approach – The extant literature on the impact of organizational culture and
its link to management structure is examined and used to develop a new knowledge sharing
management structure. Roadblocks to implementing a new management structure and methods for
overcoming these impediments are discussed. The efficacy of the proposed management structure is
evaluated empirically by examining its effect on organizations that have implemented portions of the
proposed structure.

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید