ترجمه سیستمهای ترکیبی Soft Computing

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::سیستمهای ترکیبی Soft Computing :

عنوان موضوع انگلیسی::Hybrid Soft Computing Systems
حجم فایل :: ۲۶۳ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته کامپیوتر
فرمت صفحات فارسی : Word
فرمت صفحات انگلیسی : Word
تعداد صفحات فارسی ::۲۶
تعداد صفحات انگلیسی ::۲۱

قیمت : ۲۹۰۰ تو مان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

Hybrid Soft Computing Systems: Where Are We Going?
Piero P. Bonissone1
Abstract.
Soft computing is an association of computing methodologies that includes fuzzy logic, neuro-computing, evolutionary computing,and probabilistic computing. After a brief overview of Soft Computing components, we will analyze some of its most synergistic combinations. We will emphasize the development of smart algorithm-controllers, such as the use of fuzzy logic to control the parameters of evolutionary computing and, conversely, the application of evolutionary algorithms to tune fuzzy controllers. We will focus on three real-world applications of soft computing that leverage the synergism created by hybrid systems.

ما به کجا می رویم؟
چکیده:
Soft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد.بعد از یک نگاه اجمالی به اجزای  Soft Computing ،برخی از مهمترین ترکیبات آنرا مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.ما بر روی توسعه کنترل کننده های الگوریتمی هوشمند،همانند استفاده از منطق فازی برای کنترل پارامترهای محاسبات تکمیلی تاکید میکنیم و در مورد کاربرد الگوریتمهای تکمیلی برای تنظیم کنترل کننده های فازی صحبت خواهیم کرد.ما بر روی سه کاربرد از  Soft Computing در جهان واقعی تاکید میکنیم که همگی توسط سیستمهای ترکیبی ایجاد شده اند.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

2900 تومان – ok