ترجمه عملگرد کاوشی جهت ایجاد نیمرخی از پیوند دوتایی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه عملگرد کاوشی جهت ایجاد نیمرخی از پیوند دوتایی مدیرت حسابداری با توجیهات

عنوان موضوع انگلیسی:An Exploratory Exercise to Establish the Profile of a Double-hybrid Management Accountant with Justifications
حجم فایل ::۳۸۹ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری
فرمت صفحات فارسی :Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۱۵
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۳

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

ترجمه عملگرد کاوشی جهت ایجاد نیمرخی از پیوند دوتایی مدیرت حسابداری با توجیهات

چکیده:
در دهه ی ۱۹۸۰شغل مدیریت حسابداری با انتقادات زیادی در مورد عملکردها و روش هایش  مواجه بود که ،به طور کلی “ارتباط از دست رفته “نامیده شد.از ان زمان تا کنون تلاش های فراوانی از سوی جامعه ی مدیران حسابداری به منظور ایجاد عملکردها ی نو اورانه در زیمینه مدیرت حسابداری و راه اندازی یک بخش تجاری متناسب با مدیرت حسابداری صورت گرفته است.رشته ی مدیریت حسابداری دارای ۲ نوع اصلی از نیمرخ های مدیریتی حسابداری می باشد یعنی:مدیران حسابداری که از لحاظ عملکردی سمت و سو گرفته اند و مدیران حسابداری دورگه.این مقاله به بحث و بررسی این موضوع  می پردازد که از هردو دیدگاه نظری و همچنین عملی در دنیای واقعی ،نیاز به ارایه ی نیمرخ دیگری از مدیریت حسابداری وجود دارد که مدیریت حسابدار ی دورگه نامیده می شود.مدیران حسابداری دو رگه در واقع کارورزان حرفه ای دانشگاهی هستند .مهارت عقلانی ایشان به طور واضح ریشه در پلورالیسم یا کثرت گرایی دارد.دراین بررسی ،مقاله تعدادی از موضوعات تحقیق را مرتبط با موضوع مدیریت حسابداری دو رگه تشخیص می دهد.

ترجمه عملگرد کاوشی

 

Abstract:
In the late 80s, the profession of management accounting encountered much criticisms on its models and practices, generally known as the “relevance lost”. Since then, much effort has been made by the management accounting community to develop innovative management accounting practices and promotes a business-unit orientation of management accountants. The management accounting field recognizes two main types of management accountant profiles, i.e., the functionally oriented management accountants and the hybrid management accountants. This paper argues that, both from a theoretical and a real-world practice standpoint, there is a need to offer another profile of management accountant, called a double-hybrid management accountant. Double-hybrid management accountants are scholar-practitioners. The intellectual competence of them is explicitly grounded on pluralism. In the discussion, the paper identifies a number of research topics as related to the notion of double-hybrid management accountant.

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید