ترجمه کاربرد کارت امتیازی منابع انسانی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::کاربرد کارت امتیازی منابع انسانی

بررسی موردی در بیمارستان دولتی – اندونزی

عنوان موضوع انگلیسی:The Application of Human Resource Scorecard: A Case Study
of Public Hospitals in NTT Province, Indonesia

حجم فایل ::۲۶۴ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۲۳
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۶

قیمت :۱۵۹۰۰  تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

15900 تومان – اضافه و پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

ترجمه کاربرد کارت امتیازی منابع انسانی
چکیده:
همراه با توسعه استقلال منطقه ای ،  مدیران اجرایی منطقه تبدیل شدند به یکی از عوامل مهمی که باید  در نظر گرفته شوند . بیمارستان عمومی منطقه ای به یکی از دارایی های دولت تبدیل شد که باید خودش را مدیریت می کرد تا گزارشی شفاف  از اندازه گیری عملکرد خود برای منافع عمومی یا سایر ذینفعان ارائه دهد  . از این رو ، به عنوان یک سازمان خدماتی ، قابلیت نیروی انسانی عاملی کلیدی در بیمارستان عمومی گردیده  که باید بهبود نیز یابد
برای رسیدن به این هدف این مقاله قدم های  اندازه گیری عملکرد نیروی انسانی را برای بیمارستان عمومی منطقه که متشکل از زنجیره ارزش فعالیت ، شرح شغل ، ویژگی های شغل استاندارد های عملکرد و کارت امتیازی عملکرد است ، تشریح می کند .این قدم ها در بیمارستان ایالت NTT اندونزی به اجرا گذاشته شده . در اخر مقاله می تواند راه کارهای جایگزینی برای اندازه گیری عملکرد کل سازمان فراهم کند

واژگان کلیدی: بیمارستان دولتی – اندازه گیری عملکرد – اندازه گیری شغلی کارت امتیازی

 

Abstract
Together with regional autonomy development, regional performance management
becomes one of the most important factors to be considered. Regional public hospital
becomes a regional government asset that should manage itself therefore it can prepare
transparent performance measurement report for the benefit of the hospital itself and also
the society or other interest parties. However, as a service organization, human resource
competency becomes key factor in a public hospital that also needs to be improved.
For achieving this aim, then this paper describes human resources performance
measurement steps for the hospital particularly regional public hospital which consisted of
preparing Activity Value Chain, Job Description, Job Specification, Job Performance
Standard, and Job Performance Scorecard. Those steps had been implemented in public
hospitals in NTT province, Indonesia. In the end, hopefully it can provide alternative
standard for measuring a whole organization performance.
Keywords: Public hospital, performance measurement, Activity Value Chain, Job
Description, Job Specification, Job Performance Standard, Job Performance
Scorecard, East Nusa Tenggara Province

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

15900 تومان – اضافه و پرداخت