ترجمه مترجم آدرسهای شبکهِ ios ِ سیسکو

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: مترجم آدرسهای شبکهِ ios ِ سیسکو

عنوان موضوع انگلیسی::CISCO IOS NETWORK ADDRESS TRANSLATION
حجم فایل :: ۴۱۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته کامپیوتر
فرمت صفحات فارسی : Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf و Word
تعداد صفحات فارسی ::۲۰
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۱

قیمت : ۲۸۰۰ تو مان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله همراه ترجمه فارسی:

Cisco IOS Network Address Translation
Overview
In its simplest configuration, the Network Address Translator (NAT) operates on a router connecting two networks together; one of these networks (designated as inside) is addressed with either private or obsolete addresses that need to be converted into legal addresses before packets are forwarded onto the other network (designated as outside). The translation operates in conjunction with routing, so that NAT can simply be enabled on a customer-side Internet access router when translation is desired.
Use of a NAT device provides RFC 1631-style network address translation on the router platform. The goal of NAT is to provide functionality as if the private network had globally unique addresses and the NAT device was not present. RFC 1631 represents a subset of Cisco IOS NAT functionality.
Cisco IOS NAT supports “bi-directional translation” through the simultaneous use of “inside source” and “outside source” translations.

مترجم آدرسهای شبکهِ ios  ِ سیسکو

مترجم آدرس شبکه در ساده ترین حالتش بر روی مسیر یابی که دو شبکه را به هم متصل می‌کند عمل می‌کند؛ یکی از این شبکه ها (تعین شده بعنوان داخلی ) بصورت خصوصی یا غیر متداول آدرس دهی می‌شود که باید این آدرس به یک آدرس قانونی و متداول تبدیل شودقبل از اینکه بسته های اطلاعاتی به سمت شبکه دیگر(تعیین شده بعنوان شبکه بیرونی ) فرستاده شود . ترجمه مرتبط با مسیر یابی عمل می‌کند ، بطوریکه اگر ترجمه مطلوب  باشد مترجم آدرس شبکه براحتی می‌تواند بر روی مسیر یاب یک سرویس گیرنده اینترنت فعال شود .
استفاده از وسایل ترجمه در RFC 1631 ( request for comment ) ( درخواست برای توضیح ) آمده است –  شیوه ترجمه آدرس در مسیر یاب . هدف مترجم آدرس شبکه ایجاد یک عاملیت برای شبکه خصوصی است که عموماً آدرسهای منحصر بفردی دارد و مترجم آدرس شبکه نیز در آن موجود نیست .RFC 1631  یک زیر مجموعه از اصول مترجم آدرس شبکه های IOS  سیسکو را ارائه میکند .
مترجم IOS  سیسکو ترجمه دوسویه را از طریق استفاده همزمان از منابع داخلی و خارجی ترجمه پشتیبانی می‌کند .

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

2800 تومان – ok