ترجمه مدیریت مالی صورتهای مالی مبنا

نام مقاله ترجمه شده  ::مدیریت مالی صورتهای مالی مبنا (همراه با فایل اصلی)
حجم فایل ::۴۸ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداریtar
فرمت :Word
صفحات ::۱۹        صفحه انگلیسی:   ۱۰     صفحه فارسی شده :۹

قیمت : ۴۹۰۰ تو مان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله همراه با ترجمه

What is a financial statement?  What does it tell us?  Why should we care?
T hese are good questions and they deserve an answer.
A business is a financial entity separate from its owners. Each business must keep financial records. A number of federal and state laws require this. But even if there were no laws, it would still be a good idea anyway.  Businesses provide vital goods and services to those living in the community. They provide jobs for people, and tax dollars that improve our roads, parks and schools. It is in everyone’s best interest that our community’s businesses be successful.
B usiness owners take a risk. What if no one wants to buy their goods or services?

ترجمه :
صورت مالی چیست؟ چه چیزی را نشان می دهد ؟ چرا باید به آن توجه کرد؟
اینها سوالات خوبی هستند و پاسخی هم دارند.
یک واحد تجاری جدا از مالکان آن، یک واحد تجاری می بایست اسناد مالی خود را حفظ کند .این کار مستلزم وجود یک سری قوانین فدرال و ایالتی است . اما حتی اگر قوانین وجود نداشته باشد، حفظ اسناد، معقولانه به نظر می رسد . شرکتهای تجاری کالاها و خدمات مهمی را برای اعضای جامعه تأمین می کنند . برای مرد شغل ایجاد می کنند ، با مالیاتی که می پردازند جاده ها بازسازی می شود و پارکها و مدارس ساخته می شوند و این آرزوی تمام مردم است که شرکتهای تجاری جامعه آنها موفق باشند .
صاحبان واحدهای تجاری ریسک می کنند . اگر هیچ کس تمایلی به خرید کالاها و خدمات آنها نداشته باشد ، چه اتفاقی می افتد ؟

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

4900 تومان – پرداخت و دریافت فایل