ترجمه مدیریت منابع انسانی به عنوان مهم ترین عامل در دستیابی به موفقیت در رقابتهای مردمی : مدل کرواتی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::مدیریت منابع انسانی به عنوان مهم ترین عامل در دستیابی به موفقیت در رقابتهای مردمی : مدل کرواتی

عنوان موضوع انگلیسی:HRM as a Significant Factor for Achieving
Competitiveness through People: The Croatian Case

حجم فایل ::??? کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۱۱
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۳

قیمت : ۸۸۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

8800 تومان – اضافه و پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

ترجمه مدیریت منابع انسانی به عنوان مهم ترین عامل در دستیابی به موفقیت در رقابتهای مردمی : مدل کرواتی

چکیده : این مقاله به ارزیابی کیفیت مدیریت منابع انسانی (HRM) در کرواسی می پردازد ، چون سیاستهای و فعالیتهای خیلی خوبی برای مدریت منابع انسانی و بالا بردی کارایی نیروی کار در این کشور وجود دارد . این تحقیق روی ۲۰۰ کارمند انجام شد ارزش  HRM در ارزیابی HR   مورد استفاده قرار گرفت . ۵۵ نماینده مشغول آنالیز منابع انسانی شدند ، و گروه آزمایش ۸۰ نفره بود . نتیجه ی به دست دارای کم بودهایی بود . مدل مستقل T-test نشان داد که ۸۲ / ۶۱ ./ . از نمایندگان منابع انسانی از چهارچوبهای مورد نظر خیلی بهتر بودند در هر صورت نمی توان در کرواسی به HRM به عنوان تنها زمینه ی پیروزی در رقابتهای مردمی نگاه کرد .
کلید واژه :مدیریت منابع انسانی – فعالیتهای HR – موفقیت در رقابت رقابتهای مردمی – نماینگانHR

 

Abstract

This paper evaluates the quality of human resource management (HRM)
in Croatia because excellent human resource (HR) policies, programs and activities
enable enterprises to maximize their workforce productivity. The research was
conducted in enterprises with more than 200 employees. The value of HRM was
assessed using the HR audit approach. Fifty-five HR indicators were analyzed from
the top 10 Croatian HR enterprises to serve as benchmarks for the final sample of 80
enterprises. Results indicate Croatian enterprises have deficient HR practices, on
average. Independent sample t-tests showed 61.82% of HR indicators were
significantly better in the benchmark firms. Consequently, HRM in Croatia can not
be considered solid ground for achieving competitiveness through people.
Keywords Human resource management (HRM) . HR practices .
Competitive advantage . Competitiveness through people . HR indicators

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

8800 تومان – اضافه و پرداخت