ترجمه معنای دین اسلام و مذهب تشیع

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::معنای دین اسلام و مذهب تشیع

عنوان موضوع انگلیسی:The Meaning of Religion (din)[2] Islam, and Shi’ism
حجم فایل ::۳۰ کیلو بایت
دسته بندی::
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی :: جمعا ۱۰ صفحه می باشد که به صورت پاراگراف پاراگراف مثل شکل زیر ترجمه شده است
تعداد صفحات انگلیسی ::

قیمت : ۵۸۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:ترجمه معنای دین اسلام و مذهب تشیع

The Meaning of Religion (din)[2] Islam, and Shi’ism

Religion. There is no doubt that each member of the
human race is naturally drawn to his fellow-men and that in
his life in society he acts in ways which are interrelated and
interconnected. His eating, drinking, sleeping, keeping awake,talking, listening, sitting, walking, his social intercourse and meetings, at the same time that they are formally and externally distinct, are invariably connected with each other

.

معنای دین اسلام و مذهب تشیع
شکی نیست که هریک از اعضای نوع بشر به صورت طبیعی به دیگران وابسته است و وی در زندگی اجتماعی خود به شیوه ای که مرتبط و درامیخته با دیگران است رفتار می کند. غذا خوردن، نوشیدن، خوابیدن،بیدار ماندن، صحبت کردن، گوش دادن، نشستن، راه رفتن، رفتارهای اجتماعی و نشست و برخواست های وی در عین اینکه ماهیت مستقلی دارد، به نوعی با رفتارهای و واکنشهای سایر افراد اجتماع در ارتباط است. شخص نمی تواند به تنهایی و در هرجا و زمانی که بخواهد عملی را انجام دهد بلکه مقررات و ضوابطی وجود دارد که می بایست شخص انها را در طول حیات خود رعایت کند و وی نمی تواند در رفتارها و اعمال خود این مقررات را نادیده گرفته یا نسبت به ان معترض باشد. در واقع اعمال وی همه از یک منبع مشخص سرچشمه می گیرند. منبع مزبور تمایل انسان برای داشتن یک زندگی متناسب و کامل است زندگیی که وی بر اساس ان بتواند به حداکثر تمایلات خود دست یابد. یا می توان گفت که انسان می خواهد با ارائه راه کامل تر برای نیازهای خود زمینه را برای ادامه حیات خود فراهم نماید.

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید