ترجمه مقاله اصول پيش زمينه و firewall (رایگان)

ترجمه

عنوان موضوع فارسي::تاصول پيش زمينه و firewall

عنوان موضوع انگليسي::
حجم فايل :: 25.9 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته کامپیوتر
فرمت صفحات فارسي : Word
فرمت صفحات انگليسي :: Word
تعداد صفحات فارسي ::6
تعداد صفحات انگليسي ::4

قيمت :رایگان

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

اصول پیش زمینه و firewall

قبل از اینکه بتوانیم بحث کاملی از firewall ها را درک کنیم ، مهم است اصولی که باعث کار firewall می شوند را بدانیم .

یک شبکه firewall چیست ؟

firewall (دیوار آتش) یک سیستم یا مجموعه ای از سیستمهاست که رویه ی کنترل دستیابی بین دو شبکه یا بیشتر را اجرا می کند . ابزارهای موجود برای انجام این کار بسیار متفاوتند ، اما اصولا firewall را می توان با عنوان دو مکانیسم در نظر گرفت : اولی برای مسدود کردن ترافیم است . و دیگری امکان ترافیک را مجاز می داند . بعضی firewall ها تاکید بیشتری برانسداد ترافیک دارند در حالی که بعضی دیگر اجازه ترافیک می دهند . احتمالا مهمترین مورد برای تشخیص یک firewall این است که آن یک رویه ی کنترل دستیابی اجرا می کند . اگر که شما ایده ی خوبی در مورد اینکه چه نوع دستیابی را قبول و کدام را رد کنید ، نداشته باشید ، یک firewall در حقیقت به شما کمک نخواهد کرد . و همچنین تشخیص پیکر بندی firewall هم مهم است ، به خاطر اینکه آن یک مکانیسم است برای اعمال رویه تحمیل می کنده رویه اش را بر هر چیز در پس آن . مدیران firewall اتصالشمار زیادی از میزبانان را کنترل می کنند. ، بنابراین مسئولیت سنگینی دارند .

Background and Firewall Basics

Before being able to understand a complete discussion of firewalls, it’s important to understand the basic principles that make firewalls work.

What is a network firewall?

A firewall is a system or group of systems that enforces an access control policy between two or more networks. The actual means by which this is accomplished varies widely, but in principle, the firewall can be thought of as a pair of mechanisms: one which exists to block traffic, and the other which exists to permit traffic. Some firewalls place a greater emphasis on blocking traffic, while others emphasize permitting traffic. Probably the most important thing to recognize about a firewall is that it implements an access control policy. If you don’t have a good idea of what kind of access you want to allow or to deny, a firewall really won’t help you. It’s also important to recognize that the firewall’s configuration, because it is a mechanism for enforcing policy, imposes its policy on everything behind it. Administrators for firewalls managing the connectivity for a large number of hosts therefore have a heavy

responsibility

دانلود لینک مستقیم