ترجمه مقاله حسابداری صنعتی

عنوان موضوع فارسی :: حسابداری صنعتی

عنوان موضوع انگلیسی ::cost accounting
حجم فایل :: ۱۶ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری
فرمت صفحات فارسی : Word

فرمت صفحات انگلیسی :: Word
تعداد صفحات فارسی ::۳
تعداد صفحات انگلیسی ::۳

قیمت : ۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

cost accounting
Full cost accounting (FCA) generally refers to the process of collecting and presenting information (costs as well as advantages) for each proposed alternative when a decision is necessary. A synonym, true cost accounting (TCA) is also often used. Experts consider both terms problematic as definitions of “true” and “full” are inherently subjective. See green economicsfor more on these problems

حسابداری صنعتی:
حسابداری صنعتی جامع (FCA) به طور کلی فرآیند جمع آوری و ارائه اطلاعات (هم هزینه ها و هم درآمدها) مورد نیاز جهت تصمیم گیری اطلاق می شود. اطبا از اصلاح مشابه حسابداری هزینه واقعی (TCA) نیز برای نامیدن آن استفاده می شود. متخصصین به دلیل اینکه تعاریف “جامع” و “واقعی” ذاتاً ذهنی هستند، در بیان مفهوم این در اصطلاح با مشکل مواجه هستند. برای دست یابی به اطلاعات بیشتر در رابطه با این مشکلات به اقتصادهای سبز مراجعه کنید.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

900 تومان – ok