ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

عنوان موضوع فارسی:: ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

عنوان موضوع انگلیسی::Residual income risk, intrinsic values, and share prices
حجم فایل :: ۹۶۸ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۵۸
تعداد صفحات انگلیسی ::۲۹

قیمت : ۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

by Stephen P. Baginski and James M. Wahlen
Empirical accounting research provides surprisingly little evidence on whether accounting
earnings numbers capture cross-sectional differences in risk that are associated with
cross-sectional differences in share prices. We address two questions regarding the
risk-relevance of accounting numbers: (1) Are accounting-related risk measures (i.e., the
systematic risk and total volatility in a firm’s time-series of residual return on equity) associated
with the market’s assessment and pricing of equity risk? (2) If so, then are these
accounting-related risk measures incrementally associated with the market’s assessment and
pricing of equity risk beyond other observable factors, such as those in the Fama and French
(۱۹۹۲) three-factor model?
We develop an accounting-fundamentals-based measure of the market’s pricing of risk–the
difference between actual share price and a residual income valuation model estimate of share
value using risk-free rates of return. Our results show that both systematic risk and total volatility
in residual return on equity partially explain this pricing differential, and that the explanatory
power of total volatility is incremental to the Fama and French (1992) factors–market beta, firm
size, and the market-to-book ratio.
Keywords: residual income; accounting risk measures; implied risk premium; equity valuation.
Data Availability: Data are commercially available from the sources listed in the text.

ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام:
از استفن پی باجینسکی و جیمز ام والن ـ
تحقیقات تجربی حسابداری شواهد نسبتاً کمی در مورد این که آیا از نظر ریسک ، اختلافات مقطعی سودی حسابداری با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، ارتباط دارند یا نه؟ ارائه می‌دهد. ما با توجه به ریسک یا خطر مربوط به ارقام حسابداری دو پرسش را مطرح می‌کنیم:
۱ ـ آیا ارزیابی‌های خطر مربوط به حسابداری (یعنی خطر نظام مند و تغییر پذیری کل در مجموعه زمانی بهره مازاد حقوق صاحبان سهام شرکت) با ارزیابی بازار و برآورد خطر حقوق صاحبان سهام ارتباطی دارد یا نه؟
۲ ـ اگر این چنین است، پس آیا این ارزیابی‌ها به صورت افزایشی با ارزشیابی بازار و ارزیابی خطر حقوق صاحبان سهام در ورای دیگر عوامل قابل بررسی و مشاهده، نظیر عوامل موجود در الگوی سه عامل French, Fama (1992) ارتباط دارند؟ ما بر مبنای یک معیار اساسی حسابداری در مورد ریسک قیمت بازار اختلاف میان قیمت واقعی سهام و الگوی ارزشیابی سود مازاد بر پایه برآورد ارزش سهام و با استفاده از نرخ بهره بد ون ریسک را ارزیابی می‌کنیم.
نتایج ما حاکی از آن است که هم ریسک سیستماتیک و هم مجموع تغییر پذیری در بهره مازاد حقوق صاحبان سهام به طور ناقص تفاوت قیمت گذاری را نشان می‌دهد، و تأثیر توضیحی مجموع تغییر پذیری به عوامل فاما و فرنچ ـ بقای بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ـ افزوده می‌شود.
اصطلاحات کلیدی: سود بازار، معیارهای ریسک حسابداری، صرف ریسک ضمنی، ارزشیابی حقوق صاحبان سهام.
داده‌های موجود: داده‌ها در منابع لیست شده متن موجود هستند.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

900 تومان – ok