ترجمه مقاله ریزپردازنده

ترجمه

عنوان موضوع فارسي:: ریزپردازنده

عنوان موضوع انگليسي::Microprocessor
حجم فايل :: 85 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته کامپیوتر
فرمت صفحات فارسي :: Word
فرمت صفحات انگليسي : Word
تعداد صفحات فارسي ::7
تعداد صفحات انگليسي ::10

قيمت :رایگان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت


برای دانلود کلیک کنید