ترجمه مقاله Beginning Microsoft Project

عنوان موضوع فارسی::شروع پروژه ماکروسافت

عنوان موضوع انگلیسی:: Beginning Microsoft Project
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته کامپیوتر
فرمت صفحات  فارسی : Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۱۰
تعداد صفحات انگلیسی ::۵

قیمت : ۱۵۰۰ تو مان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

What is project? What is it used for?
Project is a long-term project management tool that can be used by: Teachers, Students, Administrators, and Staff to manage
time and control the workflow of any project or task. Using Gantt charts, and other tables Project can help make large tasks
manageable and increase the manager’s ability to tack and change timetables and sub-projects.

Project Windows
Besides the usualwindow components(close box, title bar,scroll bars, etc.),Project has featuresyou may recognizefrom spreadsheetprograms, such ascolumns and rows andthe formula bar usedfor editing.Information is enteredinto fields as in adatabase and there are unique commands and toolsspecific to working with projects.The standard toolbar, located beneaththe menu bar, has buttons for commonly performed tasks. Some tasks unique to MS Project are linking and unlinking tasks, entering task information, and assigning resources. There are also drop down boxes for grouping and filtering data.

ترجمه فارسی:

ماکروسافت پروژه چیست ؟ از آن در چه صورتی استفاده می شود ؟
ماکروسافت پروژه یک ابزار مدیریتی بلند مدت پروژه است که بوسیله معلمان ، دانشجویان ، روسا و کارمندان برای مدیریت زمان و کنترل گردش گری کاری هر پروژه یا کار مورد استفاده قرار می گیرد . با استفاده از نمودار گانت و سایر جداول پروژه می توان کارهای بزرگ را مدیریت کرده و توانایی مدیر را برای انجام کار و تغییر جداول زمانی و پروژه های فرعیافزایش داد .
پنجره های ماکروسافت پروژه : علاوه بر اجزای مختلف پنجره معمولی close box) ، نوار عنوان ، scroll bars و غیره ) project دارای خصوصیاتی است که شما می توانید در برنامه های ، صفحه گسترده همانند ستونها ، ردیفها و نوار فرمول برای ویرایش  مشاهده کنید . اطلاعات بعنوان یک پایگاه داده وارد فیلدها شده و دستورات منحصر به فرد و ابزارهای خاصی برای کار با ماکروسافت پروژه وجود دارد . نوار ابزار استاندارد که زیر نوار منو قرار دارد دارای دکمه هایی برای انجام کارهای متداول است برخی از وظایف خاص ms project  جزء وظایف لینکی یا غیر لینکی بوده ، اطلاعات کاری را وارد می کنند و منابع را تخصیص می دهد . همچنین drop down box هایی نیز برای دسته بندی و فیلتر اطلاعات وجود دارد .

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

1500 تومان – ok