ترجمه پیکیربندی و آرایشهای از شیوه های و عملکرد منابع انسانی میدان جنگ

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه پیکیربندی و آرایشهای از شیوه های و عملکرد منابع انسانی میدان جنگ

عنوان موضوع انگلیسی:    Configurations of human resource practices and battlefield performance: A comparison of two armies
حجم فایل ::۲۲۸ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت  — گرایش     mis   منابع انسانی پیشرفته
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۱۵
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۰

قیمت : ۱۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

14900 تومان – اضافه و پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

  Configurations of human resource practices and battlefield performance:
A comparison of two armies

پیکیربندی و آرایشهای از شیوه های و عملکرد منابع انسانی میدان جنگ :
مقایسه دو ارتش

معرفی
شیوه های مختلف که در آن سازمان تنظیم یا “بسته نرم افزاری” شیوه های منابع خود را بشری که پیامدهای مهمی برای نگرش کارکنان و رفتارها و ، از طریق این ، برای عملکرد سازمانی. بنابراین ، در دو دهه گذشته پزشکان و محققان را توسعه داده اند به طور یکسان علاقه زیادی به کشف “بهترین بسته نرم افزاری” از شیوه های منابع انسانی.
در انجام این کار ، تحقیقات تجربی در ارتباط تنظیمات از شیوه های منابع انسانی ، نگرش کارمند
و رفتارها و عملکرد سازمان به نظر می رسد تا حدودی یک طرفه ، هر چند. این گرایش به تمرکز بر روی
شرکت های تجاری ، با استفاده از شاخص های مالی به عنوان اقدامات از عملکرد پژوهش در دولت و سازمان های غیر انتفاعی با استفاده از مجموعه های مختلف از شاخص و نه به مراتب کمتر شده است
مشترک ، هر چند این سازمان ها صورت پرسش قابل مقایسه HRM و چالش است. برای جبران این عدم توازن ، در این مقاله من پیشنهاد برای مطالعه سازمان ارتش به جای شرکت ، و به استفاده از شاخص های اثربخشی و عملکرد مبارزه با میدان جنگ به جای آن از شاخص های مالی است.
سازمان ارتش نسبتا به ندرت شده است توسط محققان مورد مطالعه قرار HRM ، اگر چه چند استثنا وجود دارد ، در حالی که علل این بی توجهی ممکن است به طور کلی در بر داشت بیعلاقه دانشگاهی در (و یا حتی مخالفت به) ، و نمای کلیشه از نظامی باشد ، این عدم توجه به نظر نمی رسد به طور کامل توجیه شود. ارتش تشکیل قدیمی ترین و بزرگترین سازمان. آنها نمایندگی قرن تجربه در انتخاب ، آموزش و مدیریت پرسنل برای مسلما وضعیت رقابتی ترین و آشفته هر سازمان ممکن است روبرو می شوند ، به عنوان مثال ، جنگ واقعی. علاوه بر این ، شاخص های عملکرد میدان جنگ ارائه شواهد مستقیمی بر نسبی اثربخشی سازمان هایی دارند که کاملا به معنای واقعی کلمه با یکدیگر رقابت ، نسبتا بیش از شاخص های مالی را برای شرکت های تجاری فراهم میکند

Introduction
The various ways in which organizations configure or “bundle” their human resource practices have important consequences
for employee attitudes and behaviors and, through these, for organizational performance. Therefore, in the past two decades
practitioners and researchers alike have developed a keen interest in discovering the “best bundle” of HR practices.
In doing so, the empirical research on the relationship between configurations of human resource practices, employee attitudes
and behaviors and organizational performance appears to be somewhat one-sided, though. It has tended to concentrate on
business firms, using financial indicators as measures of performance (e.g., Boxall & Macky, 2009; Fiss, 2007; Huselid, 1995;
Subramoney, 2009). Research on government and not-for-profit organizations using different sets of indicators has been far less
common, although these organizations face comparable HRM questions and challenges. To redress this imbalance, in this paper I
propose to study army organizations instead of firms, and to use indicators of combat effectiveness and battlefield performance
instead of financial indicators.
Army organizations relatively seldom have been studied by HRM researchers, although there are some exceptions (Baird,
Henderson & Watts, 1997; Cycyota & Ferrante, 2007; Wheatley, 1994). While causes for this neglect may be found in a general
academic disinterest in (or even repugnance to), and a stereotypical view of the military, this lack of attention does not seem fully
justifiable (Mutch, 2006; Stokes, 2007). Armies constitute the world’s oldest and largest organizations. They represent centuries of
experience in selecting, training and managing personnel for arguably the most competitive and turbulent situation any
organization may encounter, i.e., actual war. Further, indicators of battlefield performance provide direct evidence on the relative
effectiveness of organizations that are quite literally competing with each other, relatively more than financial indicators provide
for business firms

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

14900 تومان – اضافه و پرداخت