ترجمه یک دیدگاه مدیریت دانش جهت فرایند داده‌کاوی برای هوش تجاری

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه یک دیدگاه مدیریت دانش جهت فرایند داده‌کاوی برای هوش تجاری

عنوان موضوع انگلیسی:A knowledge management
approach to data mining process
for business intelligence

حجم فایل ::۹۸ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۳۰ صفحه فارسی و انگلیسی به صورت پاراگراف مثل شکل زیر ترجمه شده است
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۳

قیمت : ۱۸۹۰۰تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

18900 تومان – اضافه و پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

یک دیدگاه مدیریت دانش
جهت فرایند داده‌کاوی برای هوش تجاری

Abstract
Purpose – Data mining (DM) has been considered to be a tool of business intelligence (BI) for knowledge discovery. Recent discussions in this field state that DM does not contribute to business in a large-scale. The purpose of this paper is to discuss the importance of business insiders in the process of knowledge development to make DM more relevant to business.

خلاصه
هدف ـ داده‌کاوی سابقاً به عنوان یک ابزار هوش تجاری برای کشف دانش مطرح شده بود. بحث‌های اخیر در این زمینه، اظهار دارد که داده‌کاوی در تجارت بزرگ مقیاس، مشارکت ندارد. هدف از این مقاله مطرح کردن اهمیت تجارت داخلی در فرایند توسعه دانش بر حسب داده‌کاوی بسیار مرتبط با تجارت، می‌باشد.

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

18900 تومان – اضافه و پرداخت