تصاوير بسيار جالبي از مرز بين كشورها

عكس بين كشورهاي

مرز بين هلند و بلژيك

هلند و بلژيك

مرز بين نروژ و سوئد

مرز بين نرو‍ و سوئد

مرز بين مرز کوبا و آمریکا در گوانتانامو

مرز کوبا و آمریکا در گوانتانامو

مرز مزرعه ای بین اسکاتلند و انگلیس

مرز مزرعه ای بین اسکاتلند و انگلیس

دیوار بین آمریکا و مکزیک

دیوار بین آمریکا و مکزیک

مرز رودخانه ای سه کشور آمریکای لاتین

مرز رودخانه ای سه کشور آمریکای لاتین

خط عدم تجاوز هند و پاکستان

خط عدم تجاوز هند و پاکستان