تعیین ظرفیت تحمل گردشگری منطقه الموت قزوین

نام پروژه ::تعیین ظرفیت تحمل گردشگری منطقه الموت قزوین
حجم فايل ::324 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: Word
صفحات ::13

قيمت :5800  تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مقدمه:
تا اواخر دهه 1970، گردشگری به عنوان فعالیتی و بدون دود معرفی و همواره بر پیامدهای مطلوب و منافع اقتصادی آن تاکید می شد. از دهه 1980 یافته ها و گزارش های تحقیقی متعدد، پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوب گردشگری را مورد تایید قرار دادند (رهنمایی و همکاران؛ 1387، 18).  یکی از دلایل گسترش گردشگری در دهه های اخیر را رشد شهر نشینی می دانند. در واقع شهر نشینی به دلیل ایجاد شرایط و موقیعت های استرس زا و غیر عادی که با طبیعت انسانی سازگاری چندانی ندارد به روند رو به رشد گردشگری شتاب افزونی بخشیده است. امروزه بایدگردشگری در مسیری حرکت کند که، پایان این راه به پایداری ختم شود. مفهوم پایداری توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه اینگونه تعریف شده است :توسعه ای که نیاز های نسل فعلی را تامین می کند ، بدون این که توانایی نسل های آتی را در تامین نیاز هایشان به مخاطره بیندازد (ضیایی، 1388، 127). با توجه به این  موضوعات و وجود مشکلات واضح در ارتباط گردشگری و محیط، دانشمندان و محققان از مفاهیم و روش های مختلف سنجش پایداری  استفاده میکنند که یکی از روش های مورد استفاده برای انجام این مهم ظرفیت تحمل گردشگری است

بیان مسئله:
روش تحقیق:
ناحیه مورد مطالعه:
یافته های تحقیق:
نتیجه گیری:

منابع و مآخذ

پرداخت با تمام کارتهاي عضو شتاب .. دريافت فايل بلافاصله بعد از پرداخت

5800 تومان – خرید