توسعه اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی امروزی

نام مقاله :: توسعه اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی امروزی
حجم فایل :: ۱۴ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و جامعه شناسی
فرمت :Word
صفحات ::۶
قیمت : ۲۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

دراین مقاله برای بازنگری تعریف توسعه اجتماعی و متمایز نمودن این مفهوم از مفاهیم هم‌خویشاوندانش، نخست حوزه‌های چهارگانه حیات اجتماعی تشریح و در قالب آن حوزه اجتماع که موضوع اصلی توسعه اجتماعی است، مشخص می‌نمود. آنگاه ضمن تعریفی تخصصی از توسعه اجتماعی به بیان هستی‌شناسی یا وضعیت گذشته موجود و سپس روندهای آتی توسعه اجتماعی در ایران را در قالب سه سناریوی محتمل پیش‌بینی می شود.
اصطلاح «توسعه اجتماعی» معرف دو رویکرد عام و خاص است. در رویکرد عام توسعه اجتماعی مترادف با چیزی مشابه با توسعه ملی یا توسعه همه جانبه یا متوازن است. در رویکرد خاص مفهوم توسعه اجتماعی به معنای اخص کلمه و متمایز از توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بکاررفته است. ولی هنوز مولفه‌ها، شاخص‌ها معرف‌ها و عوامل خاص آن بطور دقیق مشخص نشده‌اند. (عبداللهی، ۲۱۵:۱۳۸۰)
ماهیت، قلمرو، مولفه‌ها و شاخص‌ها و معرف‌های توسعه را در هر یک ازاین حوزه‌های چهارگانه می‌توان در قالب هر جامعه‌ای به شرح زیر متمایز از یکدیگر ترسیم نمود.


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

2900 تومان – پرداخت و دریافت فایل