تولید کارخانه آجرپذی

فهرست

1- پروانه ساخت بهره برداري و محيط زيستتولید کارخانه آجر پذی
2- بودجه لازم :
3- زمين :
4- سهم آب :
5- سهم گاز :
6- معماري و ساخت كوره :
7- استخر نفت سياه :
8- استخر آب :
9- تاًسيس خانه كارگري :
10- دستگاه هاي سوخته پاش روي كوره :
11- ساخت انبار :
12- بار گيري :

مراحل كار و ساخت :
1- پروانه ساخت بهره برداري و محيط زيست
براي ساخت يك كارخانه آجرپزي ابتدا داشتن يك پروانه بهره برداري ملزم مي باشد ، كه مراحل آن به صورت زير مي باشد :
1- محل احداث تا فاصله 1 كيلومتر خارج از مناطق مسكوني باشد .
2- فاصله كارخانه از خط راه آهن حداقل 500 متر باشد .
3- از دامداري ها حداقل 1 كيلومتر دور باشد و زمين براي تأسيس كارخانه 4 هكتار باشد .
كه بعد از طي اين مراحل پروانه بهره برداري و تأسيس صادر مي شود .
2- بودجه لازم :
بودجه لازم براي ساخت اين كارخانه بر مبناي 4 مرحله پروانه مي باشد كه بعد از اين مراحل ، يعني با دريافت پروانه مي توان تا سقف 200 ميليون تومان براي تأسيس كارخانه وام گرفت
3- زمين :
زمين مورد نظر طبق پروانه بهره برداري و موارد گفته شده به مقدار 4 هكتار بايد تهيه شود كه مي توان اين زمين را با هكتاري حداقل 3 ميليون تومان دركل 12000000 ميليون تومان تهيه كرد .
4- سهم آب :
باز هم طبق پروانه كه دستور داده شده است بايد كارخانه 1 كيلومتر از خانه هاي مسكوني دور باشد اگر لوله كشي آب وجود داشت با پرداخت 30 ميليون و پانصد هزار تومان به اداره آب و فاضلاب منطقه سهم آب خريداري مي شود .و اگر در ان منطقه لوله كشي آب وجود نداشت ، بايد يك چاه آب حفاري شود كه احداث و حفاري چاه احتياج به مجوز عميق يا نيم عميق دارد كه هر كدام از اين دو نوع شرايط خاص خود را دارند كه اداره صنايع و معادن با برآورد مصرفي آب دستور حفر چاه عميق يانيم عميق را صادر ميكند .
اگر اجازه حفر چاه عميق را دادند بايد با يكي از شركت ها ي حفاري استان يا شهرستان قرارداد بسته تا اين كار را بر عهده بگيرند .
براي حفاري چاه هر متري 15 هزار تومان شركت ها دريافت مي كنند تا چاه راآماده بهره برداري كنند
بعد از بهره برداري لوله كشي آن آغاز مي شود كه تمام قسمت كارخانه را در بر مي گيرد .
لوله كشي دور كوره :
با لوله كشي پلاستيكي پوليكاي 14 انجام مي كيرد كه با بستن كمربند ها در تمام قسمت ها تبديل به لوله هايي با شماره 2 مي شود كه هزينه اين لوله كشي حداقل متري 3000 تومان مي باشد.
سهم برق : براي خريد امتياز برق 3 فاز در صورتي كه فاصله محل احداث كوره تا اولين دكل فشار قوي برق 500 متر باشد بايد مبلغ 6 ميليون تومان به اداره برق پرداخت گردد كه اگر اين فاصله بيشتر باشد به ازاي احداث هر دكل از طرف شركت برق مبلغ 700 هزار تومان اضافه مي شود .
5- سهم گاز :
براي خريد سهم گاز بايد مبلغ 25 ميليون تومان پرداخت گردد كه بعد از تست كامل لوله هاي دور كوره توسط مهندسين شركت گاز اين لوله كشي وصل خواهد شد .

6- معماري و ساخت كوره :
در اين مرحله ابتدا بايد در وسط زمين مسافتي به مقدار 1200متر كه به شكل بيزي است دور آن تا فاصله 5 متر به ارتفاع 6 متر خاك برداري شود .
براي انجام اين كار احتياج به يك لودر ، چهار دستگاه كمپرسي مي باشد كه لودر براي بار گيري هر دستگاه ماشين 700 تومان و ديگر ماشين براي تخليه بار 450 تومان در يافت مي كند كه حدود تقريباً برداشت خاك 1200 سرويس مي باشد كه اين خاك ها به فاصله 40 متر و به طول 50 متر خاكريزي مي زنند كه مابين هر خاكريز را ميدان مي نامند و دور تل دور كوره تقريباً 10 ميدان خشت زني مي شود .
7- استخر نفت سياه :
براي احداث استخر نفت سياه كوره بايد با فاصله 30 متر از كوره  استخري احداث شود كه حداقل 150 هزار ليتر نفت سياه گنجايش داشته باشد و براي انتقال نفت به كوره به جزء لوله كشي بايد يك دستگاه پمپاز فشار قوي نصب شود كه نفت سياه را با فشار به داخل كوره هدايت كند و براي لوله كشي روي كوره بايد به ازاي هر سه متر لوله يك علمي نصب شود .
هزينه خاك برداري هر متر مربع استخر 700 تومان مي باشد
هزينه لوله كشي هر متر مربع در جه يك 2300 تومان و نصب شير آلات درجه يك 1700 تومان مي باشد
8- استخر آب :
احداث استخر آب بايد در مكاني جدا از تاًسيسات كوره باشد و اين استخر براي ذخيره آب در موارد ضروري مي باشد كه هزينه حفر استخر هر متر مربع 7000 تومان مي باشد

9- تاًسيس خانه كارگري :
به ازاي هر دستگاه يك كارگر احداث مي شود
ضمناً به ازاي هر خانه كار گري به ابعاد 4*3 يك ميليون و هفتصد هزار تومان هزينه ميشود
10- دستگاه هاي سوخته پاش روي كوره :
بايد حداقل 50 دستگاه سوخت پاش براي توليد آجر روي كوره نصب شود كه هر دستگاه سوخت پاش نفتي يك ميليون و هر دستگاه سوخته پاش گازي دو ميليون و دويست هزار تومان قيمت دارد كه بر روي كوره يك عدد هوا كش قوي جهت كشيدن بخار و هواي داخل كوره كه به قيمت چهار ميليون و هفتصد هزار تومان در روي كوره نصب مي شود
سپس در كوره به فاصله هر 5 متر 1 تابلو يرق فشار قوي به قيمت هفتصد هزار تومان نصب مي شود براي شارژ دستگاه هاي سوخت پاش ساختماني كوره بعد از خاك برداري دور كوره توسط كارگرهاي روز مزد داخل كوره مانند تونل خالي شود كه هر كارگر روز مزد روزي 6000 تومان مزد  مي گيرد كه خالي كردن داخل كوره 2 ماه طول مي كشد كه روزي 15 كارگر بايد كار كند .
11- ساخت انبار :
براي ساخت انبار محوطه اي به طول 30 متر و عرض 50 متر باشد كه ساختمان درآن احداث شود كه براي نگهداري ادوات خشته عالي از قبيل : بيل ، فرغون ، قالب هاي خشتي و لوازم يدكي دستگاه هاي سوخت پاش و … مي باشد

12- بار گيري :
براي بار گيري آجر نوار نقاله اي به طول 7 متر و عرض نيم متر لازم است كه قيمت آن سه ميليون و هفتصد هزار تومان مي باشد براي بردن خشت به داخل كوره نياز به 10 عدد چرخ خشت كشي
مي باشد كه قيمت آنها نيز هر كدام 40 هزار تومان است و همجنين براي توليد هر عدد آجر كه توسط خشت مال زده مي شود 4 تومان و هر عدد چرخ كشي 2 تومان و هر سرويس بار گيري آجر 2000 تومان با توجه به ماشين بار شده به كارگر پرداخت مي شود .
نتيجه و بازار فروش :
امروزه جمعيت رو به افزايش است كه با اين افزايش جمعيت شهر ها رو به گسترش و بزرگي مي يابد كه اين جمعيت و انسانها نياز به مسكن دارند كه آجر يكي از مهمترين مصالح در ساخت مسكن
مي باشد و بازار فروش بالايي دارد.
كه مي توان با را ه اندازي يك دفتر فروش آجر رابا قيمت مناسب به بازار عرضه كرد .