جديد ترين شعر هادي مومني

جديد ترين شعر  هادي مومني به نام خیابان آه بلندی ست که بی تو کشیده امدفتر شعر هادي مومني
این نام دومین دفتر شعر “هادی مومنی” است که فروردین ماه 93 در انتشارات “راه مانا” به چاپ رسید.
هادی جوان قد بلندی ست که موهایش را خیلی دوست دارد و طبق آخرین اطلاع، دانشجوی دکتری پژوهش هنر ِ دانشگاه اصفهان است. اگر دفتر اول هادی را خآنده باشید، متوجه ارتقای شعر او نسبت به گذشته می شوید.
یک بحثی که در مورد این دفتر شعر وجود دارد این است که به خاطر چاپش وجهی پرداخت نشده. در واقع ناشر به خاطر پختگی شعرها تصمیم به نشر آنها گرفته است. با توجه به اوضاع امروز نشر (مخصوصن نشر شعر) شاهد اتفاق های جدیدی هستیم.
شنیده شده که در یک انتشاراتی، کاری شبیه به بازاریابی را برای یک مجموعه انجام می دهند. در واقع اگر نگوییم “شاعری” را، تلاش می کنند “شخصی” را متقاعد کنند تا با پرداخت مثلن 2 میلیون تومان، “نوشته هایش” را به چاپ برساند. انگار کسی بخآهد برای چیپس و پفک و قاقالیلی مشتری پیدا کند.
به راستی ما را چه شده است ؟؟؟

در انتها کاری کوتاه از این دفتر شعر:

در ، دل دیوار است یا پنجره ؟
پنجره عاشقانه و نا مشروع است
و در
لولا شده به مفهوم خانواده

یادداشتی بود از دوست خوب و شاعرم – حسن مومنی