حمل و نقل مسافر جاده ای کشور

نام مقاله ::نگاهی به حمل و نقل مسافر جاده ای کشورحمل و نقل مسافر جاده ای کشور
حجم فایل :: کیلوبایت
دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی
فرمت :: –wordpdf
صفحات ::۲۶

قیمت : رایگان
منبع : بازارچه تحقیقاتی

مقدمه
حمل و نقل یا جابجائی انسان و کالا ازجمله خصایص ذاتی و ازجمله ابتدائی‌ترین نیازها و نیز الزامات زندگی بشر به شمار می‌رود. امروزه حمل و نقل به عنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه‌یافتگی جوامع بشری می‌باشد که روند توسعه آن نقش مهمی در تکامل جوامع بشری داشته و دارد به طوری که دستیابی به شبکه حمل و نقل پویا، ایمن و اقتصادی به عنوان یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی در جهان امروزی محسوب می‌گردد.
در عصر حاضر از حمل و نقل نه به عنوان یک واسطه برای مبادلات تجاری بلکه به عنوان بستر و سنگ بنای جهشهای اقتصادی و دروازه ارتباطات تجاری ـ فرهنگی در میان ملل مختلف یاد می‌کنند و حمل و نقل به عنوان یکی از شاخصهای کلان اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و سهمی که بخش حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص می‌دهد بیانگر اهمیت آن در کل اقتصاد کشور می‌باشد. در ایران حدود ۵/۸% از تولید ناخالص داخلی و در کشورهای صنعتی بین ۱۵% ـ ۱۲% به بخش حمل و نقل اختصاص دارد. برخی اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که جهش  اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به دلیل اتخاذ روشهای صحیح حمل و نقلی بوده و اهمیت حمل و نقل تا بدان حد است که متخصصان و محققان اقتصاد، حمل و نقل را زیربنای توسعه کشورها تلقی می‌نمایند.
اهمیت حمل و نقل در اقتصاد هر کشوری از دو جهت قابل تعمق است:
اول: به خاطر تأثیری که برروی ساختار اقتصادی کشور می‌گذارد، به عبارتی توسعه شبکه حمل و نقل موجب عدم تمرکز فعالیتهای اقتصادی در بعضی از مناطق و در نتیجه رشد اقتصادی هماهنگ در مناطق مختلف می‌گردد.
دوم: بررسی اهمیت بخش حمل و نقل در اقتصاد کشور و تأثیری که بخش حمل و نقل در سطح کلان برروی کل اقتصاد از منظر اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری می‌گذارد.
در این گزارش منحصراً حمل و نقل مسافر موردتوجه قرار گرفته است همچنین باتوجه به اهمیت تعاونیهای حمل و نقل مسافر نگاه ویژه‌ای به تعاونیهای حمل و نقل مسافر خواهیم داشت.
در بین شیوه‌های حمل و نقل در سراسر جهان، حمل و نقل جاده‌ای بیشترین سفرها را به خود اختصاص داده و در کشور ما با سهم بیش از ۹۰% اهمیت آن بیشتر محسوس است.
شرایط اقلیمی و جغرافیائی کشور ایران به گونه‌ای است که حمل و نقل داخلی عمدتاً زمینی بوده و به علت عدم وجود دریا ها ودریاچه ها و رودخانه‌های پرآب در داخل کشور، آبراههای داخلی وجود نداشته و الزاماً حمل و نقل داخلی به صورت زمینی انجام گرفته همچنین به علت گرانی حمل و نقل هوائی و توسعه‌نیافتگی، درصد ناچیزی از حمل و نقل داخلی از طریق هوا و هواپیما صورت می‌گیرد.

برای دانلود روی اسم زیر کلیک کنید

رایگان – اضافه ودانلود